Přednášky

Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Slovensko zálohuje. Prvé čísla a skúsenosti

 • Lucia Morvai
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Krása transformácie: Prvé 3 mesiace zálohového systému na Slovensku

 • Roman Postl
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Kruh sa uzatvára: európske trendy v nakladaní s nápojovými obalmi

 • Ivan Tučník
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Inflácia 2022: Na ceny hľadia zákazníci, ale aj politici

 • Martin Vlachynský
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Zmeny, ktoré nás neminú

 • Samuel Vlčan
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Priority činnosti Zväzu obchodu SR

 • Nadežda Machútová
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

COOP Jednota - nielen tradícia

 • Filip Kasana
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Ako sa pripraviť na budúcnosť

 • Martin Krajčovič
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Shopper marketing trendy zo zahraničia

 • Dominik Pavlišin
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Trendy v plant based potravinách – príležitosť pre rast

 • Martin Mittner
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Digitálne účtenky – nová dimenzia zákazníckej skúsenosti?

 • Jaroslav Dvořák
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

E-Commerce bližšie k ľuďom

 • Matěj Kapošváry
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Mastercard Obchodník roka 2021 v kategórii „Inovácia roka – Udržateľný obchodník”

 • New Retail Summit 2022
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

V hlavnej úlohe dáta

 • Iveta Hreusová, 
 • Tomáš Tlučhoř
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Odvážna sieť slovenských potravín

 • Hans Faltys
Presentation artwork

New Retail Summit 2022

19. 04. 2022

Spojenie protikladov: Predajňa ako centrum zážitku aj logistický hub

 • Martin Derňar, 
 • Viktória Bracjunová