O nás

Náš tým

Pro realizaci hodnot Blue Events i úspěch konkrétních konferencí mají zásadní význam lidé, kteří je vytvářejí.

Barbora Krásná
Founder [email protected]
Michaela Dvořáková
Managing Partner [email protected]
Jan Patera
Partner [email protected]
Tereza Ordóñez
Project Manager [email protected]
Kateřina Paterová
Project Manager - rodičovská dovolená [email protected]
Tamara Uldrichová
Event Manager [email protected]
Lubica Hrubá
Participants Care [email protected]
Veronika Matysová
Customer Experience - rodičovská dovolená [email protected]
Štěpánka Hrdá
Partnership care [email protected]
Kateřina Walterová
Office Manager [email protected]
Helena Kropáčková
Admin Manager [email protected]
Anna Krásná
New Media Specialist [email protected]
Pavla Vacíková
Customer Service Specialist [email protected]
Renata Risová
Customer Service Specialist [email protected]
Štěpánka Zvoníková
Customer Service Specialist [email protected]

Hodnoty, zásady a lidé, kteří stojí za Blue Events

Vytvořili jsme několik stovek odborných konferencí, které se zařadily k nejvýznamnějším v České republice. Za jejich úspěchem stojí velký entusiasmus, tvrdá práce a úsilí o naprostou profesionalitu. Ale také to, že víme, čeho a proč chceme dosáhnout.

O nás
Know why aneb proč mají konference smysl

Věříme, že ani v digitální éře nelze osobní setkání ničím nahradit. Každá naše konference je koncipována jako nezávislá platforma, kde spolu lidé komunikují jako lidé, nikoli jako e-mailové účty či avataři sociálních sítí. A kde dochází ke společnému setkávání těch, kdo by se spolu běžně nesetkali - výrobců, obchodníků, bankéřů, investorů, expertů, akademiků, studentů, médií. Podporujeme dialog mezi etablovanými firmami a start-upy, mezi hráči tradičního kamenného světa a aktéry digitální transformace.

Kombinace netradičních setkání, lidské energie, jedinečné atmosféry a inspirace dává vzniknout kreativnímu prostoru pro nové nápady, projekty a obchodní příležitosti.

Naše konference jsou svého druhu médium, které svou schopností akumulovat velké množství energie dokáže přetvářet trh. Udává mu směr, kultivuje celý podnikatelský ekosystém, posouvá firmy vpřed a přispívá k rozvoji společnosti.

Jak tvoříme konference aneb 7 zásad Blue Events

Naše konference, jakkoli jsou různorodé, sledují jeden společný cíl. Generovat co největší hodnotu pro všechny zainteresované - účastníky, partnery, řečníky a další. Z toho pak vycházejí i hlavní zásady, jimiž se při tvorbě konferencí řídíme.

 1. Nezávislost

  Děláme výhradně své akce a zodpovídáme za jejich program. Naše konference reprezentují daný trh či obor jako celek, nikoli jen určité zájmové skupiny či firmy. Usilujeme vždy o to, aby naše eventy byly nezávislé.

 2. Originalita

  Konference jsou opravdu "naše" - stojíme za nimi od prvotního nápadu po faktickou realizaci. Zachytíme na trhu potřebné téma, tvoříme, připravujeme, organizujeme. Pracujeme jako tvůrci, nikoliv jako nájemná produkční agentura.

 3. Relevance

  Vždy usilujeme o to, aby se každá konference stala určující událostí celého oboru. Nejde přitom jen o velikost, i když většina našich akcí skutečně ve svém segmentu patří k největším v ČR. Důležitější je význam konference pro daný trh, což se projevuje zejména účastí nejvlivnějších osobností daného odvětví, lídrů a decision makerů trhu. A v tomto smyslu tvoříme skutečně nejvýznamnější setkání celé řady oborů, neboť máme dlouhodobě důvěru jejich klíčových aktérů.

 4. Partnerství

  Důsledně dbáme na to, aby konference přinášela maximální hodnotu všem bez rozdílu. Rozumíme byznysu našich partnerů a pomáháme jim, aby byli srozumitelní, relevantní, úspěšní. Jsme rovnocenným partnerem všem, upřímní a féroví bez ohledu na velikost a postavení.

 5. Inovace

  Máme zkušenosti i kontakty v mnoha oblastech a jsme připraveni je kdykoli rozšířit o nové. Neuzavřeli jsme se v tématech, která máme aktuálně v portfoliu, ale jsme stále otevřeni novým nápadům, formátům a myšlenkám. Pokud někdo přijde s námětem, umíme rozpoznat, zda má myšlenka potenciál přerůst v úspěšnou konferenci. A pokud ano, pak ji rádi uděláme.

 6. Networking

  Vnímáme, že živý kontakt je v digitální době čím dál vzácnější. Lidé 
z byznysu pečlivě zvažují, kam se osobně vydají a investují do toho svůj čas. Proto je nezbytné udržovat nejen vysokou kvalitu konferencí, ale vytvořit také ideální podmínky pro networking. Kolem našich akcí vzniká komunita, společenství, parta lidí, kteří mají chuť sdílet své nápady a vzájemně se obohacovat. Zkrátka skutečná síť, network.

 7. Odbornost i srozumitelnost

  Program našich konferencí si zachovává vysokou odbornost, aniž by ztrácel na srozumitelnosti.

O Blue Events

V Blue Events tvoříme vrcholná setkání manažerů z různých oborů. Naše odborné konference, kongresy a summity patří k těm nejvýznamnějším v ČR. Už více než 30 let jejich prostřednictvím pomáháme rozvíjet zdejší trh a kultivovat podnikatelské prostředí.

Jsme přesvědčeni, že osobní setkávání pomáhá firmám rozvíjet obchodní příležitosti a dosahovat ziskovosti. Ale nejen to. Setkávání, sdílení zkušeností, vzájemná inspirace, pozitivní energie… To všechno rozvíjí potenciál lidí ve firmách, kultivuje podnikatelské prostředí a podporuje jednotlivé součásti celého ekosystému tak, aby dobře prospíval. Z toho pak těží nejen byznys, ale i celá naše společnost. Je to naše srdcová záležitost.

Blue Events Logo

Jsme členy významných oborových organizací: