O nás

Náš tým

Pro realizaci hodnot Blue Events i úspěch konkrétních konferencí mají zásadní význam lidé, kteří je vytvářejí.

Hodnoty, zásady a lidé, kteří stojí za Blue Events

Vytvořili jsme několik stovek odborných konferencí, které se zařadily k nejvýznamnějším v České republice. Za jejich úspěchem stojí velký entusiasmus, tvrdá práce a úsilí o naprostou profesionalitu. Ale také to, že víme, čeho a proč chceme dosáhnout.

Know why aneb proč mají konference smysl

Věříme, že ani v digitální éře nelze osobní setkání ničím nahradit. Každá naše konference je koncipována jako nezávislá platforma, kde spolu lidé komunikují jako lidé, nikoli jako e-mailové účty či avataři sociálních sítí. A kde dochází ke společnému setkávání těch, kdo by se spolu běžně nesetkali - výrobců, obchodníků, bankéřů, investorů, expertů, akademiků, studentů, médií. Podporujeme dialog mezi etablovanými firmami a start-upy, mezi hráči tradičního kamenného světa a aktéry digitální transformace.

Kombinace netradičních setkání, lidské energie, jedinečné atmosféry a inspirace dává vzniknout kreativnímu prostoru pro nové nápady, projekty a obchodní příležitosti.

Naše konference jsou svého druhu médium, které svou schopností akumulovat velké množství energie dokáže přetvářet trh. Udává mu směr, kultivuje celý podnikatelský ekosystém, posouvá firmy vpřed a přispívá k rozvoji společnosti.

Jak tvoříme konference aneb 7 zásad Blue Events

Naše konference, jakkoli jsou různorodé, sledují jeden společný cíl. Generovat co největší hodnotu pro všechny zainteresované - účastníky, partnery, řečníky a další. Z toho pak vycházejí i hlavní zásady, jimiž se při tvorbě konferencí řídíme.

Nezávislost

Děláme výhradně své akce a zodpovídáme za jejich program. Naše konference reprezentují daný trh či obor jako celek, nikoli jen určité zájmové skupiny či firmy. Usilujeme vždy o to, aby naše eventy byly nezávislé.

Originality

Konference jsou opravdu "naše" - stojíme za nimi od prvotního nápadu po faktickou realizaci. Vymýšlíme je, připravujeme, organizujeme. Pracujeme jako tvůrci, nikoliv jako nájemná produkční agentura.

Relevance

Vždy usilujeme o to, aby se každá konference stala určující událostí celého oboru. Nejde přitom jen o velikost, i když většina našich akcí skutečně ve svém segmentu patří k největším v ČR. Důležitější je význam konference pro daný trh, což se projevuje zejména účastí nejvlivnějších osobností daného odvětví, lídrů a decision makerů trhu. A v tomto smyslu tvoříme skutečně nejvýznamnější setkání celé řady oborů, neboť máme dlouhodobě důvěru jejich klíčových aktérů.

Partnership

Důsledně dbáme na to, aby konference přinášela maximální hodnotu všem bez rozdílu. Rozumíme byznysu našich partnerů a pomáháme jim, aby byli srozumitelní, relevantní, úspěšní. Jsme rovnocenným partnerem všem, upřímní a féroví bez ohledu na velikost a postavení.

Odbornost i srozumitelnost

Program našich konferencí si zachovává vysokou odbornost, aniž by ztrácel na srozumitelnosti.

Networking

Vnímáme, že živý kontakt je v digitální době čím dál vzácnější. Lidé z byznysu pečlivě zvažují, kam se osobně vydají a investují do toho svůj čas. Proto je nezbytné udržovat nejen vysokou kvalitu konferencí, ale vytvořit také ideální podmínky pro networking. Kolem našich akcí vzniká komunita, společenství, parta lidí, kteří mají chuť sdílet své nápady a vzájemně se obohacovat. Zkrátka skutečná síť, network.

Inovace

Máme zkušenosti i kontakty v mnoha oblastech a jsme připraveni je kdykoli rozšířit o nové. Neuzavřeli jsme se v tématech, která máme aktuálně v portfoliu, ale jsme stále otevřeni novým nápadům, formátům a myšlenkám. Pokud někdo přijde s námětem, umíme rozpoznat, zda má myšlenka potenciál přerůst v úspěšnou konferenci. A pokud ano, pak ji rádi uděláme.

Blue Events - logo

O Blue Events

V Blue Events vymýšlíme, připravujeme a realizačně zajišťujeme vrcholná setkání manažerů z různých oborů. Naše odborné konference, kongresy a summity patří k těm nejvýznamnějším v ČR. Už více než 25 let jejich prostřednictvím pomáháme rozvíjet zdejší trh a kultivovat podnikatelské prostředí.

Jsme přesvědčeni, že osobní setkávání pomáhá firmám rozvíjet obchodní příležitosti a dosahovat ziskovosti. Ale nejen to. Setkávání, sdílení zkušeností, vzájemná inspirace, pozitivní energie… To všechno rozvíjí potenciál lidí ve firmách, kultivuje podnikatelské prostředí a podporuje jednotlivé součásti celého ekosystému tak, aby dobře prospíval. Z toho pak těží nejen byznys, ale i celá naše společnost. Je to naše srdcová záležitost.

Jsme členy významných oborových organizací:

SOCR ČR
ČEA