Novinky

Leadership for Life: nadšení, strach a výkonnost firem

V úspěšné tradici konference – koncertu pokračoval již pátý ročník setkávání stovky inspirovaných manažerů, ředitelů a majitelů firem.

Povznášející prostředí barokního sálu benediktýnského kláštera v Praze Břevnově a zvony kostela sv. Markéty, které určovaly rytmus konference, vytvořily jedinečný rámec pro uvolněnou a radostnou konferenci zakončenou spontánní diskusí v kruhu a neplánovanými stand-upy účastníků o tom, jak překonali strach. Nedílnou součástí bylo vystoupení Brixiho akademického souboru a jejich dobarvení atmosféry písněmi o strachu, nadšení a nebojácnosti.

První část fóra Kde jsou emoce, tam je život moderovanou Barborou Krásnou zahájil Itzik Amiel, zakladatel Power Networking Academy, mezinárodní řečník a autor knihy Attention Switch. Emočně nabité a živé vystoupení o důvěře, pozornosti a spojení mezi lidmi zarámoval svým osobním příběhem: setkáním se smrtí při teroristickém útoku v Jeruzalémě, které změnilo jeho životní směřování a otevřelo ho lásce k lidem. „Důvěra, láska a péče jsou vzduch, který dýcháme. Důvěra zvyšuje výkon v organizaci, je spojením mezi vedením a zaměstnanci, multiplikátorem výkonu. Důvěra nevzniká na internetu, ale zkušenostmi z osobního mezilidského kontaktu. Attention leadership nám připomíná, proč jsme zde, je to pozitivní uznání. I malá dávka pozornosti má velký dopad -ptejte se svých zaměstnanců, co potřebují, protože pokud to neuděláte, vaše vztahy se rozbijí. Vybudujte si důvěru dříve, než ji budete potřebovat!“

Nora Kurzová, Chief Privacy Officer, Tyco International Management Company, LLC - mezinárodní společnosti zaměřené na bezpečnost - mluvila o svých životních zážitcích s paralyzujícím strachem, které získala například během praxe poradce v boji proti korupci ve východní Evropě. Nora je přesvědčená, že není dobré nechat strach, aby vás ovládal. Strach má ovšem i svůj pozitivní význam – někdy je to pouze obezřetnost, kterou je správné poslechnout. Jak odlišit strach, který vzniká projekcí v naší hlavě a obezřetnost? Návod Nory Kurzové zní: „Zeptejte se sami sebe, zda byste měli problém o kroku, který chcete udělat, mluvit se svou babičkou nebo dětmi. Vadilo by Vám, kdyby o Vašem kroku psali v novinách? Když se zastydíte, tento krok není správný. Každopádně: ať se stane, co se stane, rozhodnutí co dál, je ve vašich rukou.“

Hannu Kasi, Country Managing Director, ABB Česká republika je Fin, který má zkušenosti s vedením globálních společností v několika zemích. Zaměřil se na své typicky české zážitky s nadšením a strachem v práci. „Češi říkají zkusím to, namísto udělám to. Mají rádi své pohodlí, nechtějí měnit své zažité prostředí, odmítají se za prací přestěhovat. Jsou nejistí, mají strach ze šéfů. Jaký je můj recept, jak vzbudit vášeň a být leaderem? Dávejte lidem zajímavé úkoly, delegujte, zdůrazňujte a oceňujte změny. Zaměstnanci potřebují neustálý feedback, poděkování a dobrý plat. Minimalizuje nejistotu, komunikujte, slavte úspěch a rozesmávejte lidi!“

Václav Muchna, majitel společnosti Y Soft, se podělil o své názory, jak budovat globální start-up. Jeho úspěšná a raketově rostoucí firma založená v roce 2000 zajišťuje software pro správu tisku. Dnes má zákazníky mezi velkými světovými firmami v 80 zemích, 270 zaměstnanců, 12 kanceláří a dvouciferný růst. Největší výzvou v Y softu byla komunikace a vyrovnání se s růstem. Inspirovali se ve světě korporací jeho procesy a standardy, ale zachovali si otevřenost možnost změny a pružnost v komunikaci, které jsou vlastní start- upům. „Proces je vzdělávání s cílem naučit lidi dělat věci stejným způsobem. Porozumění tomu, jaká je úloha každého z nich a jak přispívá společnosti tak, aby se cítili užiteční.“

Vybírají si lidi, kteří sedí do vzorce šesti hodnot – principů: be driven – mít potřebu dělat a přijímat změny; otevřenost; nadšení; schopnost dávat i dobíjet energii; be accountable –schopnost tvrdě pracovat na výsledku a etika. Při tak rychlém a navíc mezinárodním růstu za naprosto zásadní považuje synergii výkonu a kultury.

Druhou část konference Nebojme se strachu moderovanou Martinem Dokoupilem, Blue Strategy a glosovanou koučem Janem Bílým zahájila

Loredana Popasav, Transformative Coach, Making Change Work UK příspěvkem Nebojme se vlastního prožívání! Zaměřila se na přirozenou nebojácnost: “Nejvíce se bojíme svých iluzí, toho, co si myslíme. Strachujeme se na základě svých představ a myšlenek. Je základní rozdíl mezi nebojácností a odvahou. Odvaha nám říká: ciť svůj strach, a přesto to udělej! Nebojácnost nám nedovolí strach vůbec pocítit. Změnit svůj strach musíme každý sám. Zbavme se své touhy po kontrole situace a začněme přijímat věci takové, jaké jsou.“

Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka společnosti Petrof, mluvila o svých osobních zkušenostech, nasazení a sebedůvěře, které získala během krizového podnikání v postsocialistickém Česku. Do rodinné firmy vyrábějící klavíry a pianina se stopadesátiletou tradicí se zařadila jako již pátá generace rodu Petrofů.

Pavel Kusý, Marketing Director, Edenred, Global Collaborative Marketing Strategist, přinesl pohled na strach v mnoha podobách, tak jak jej prožívá střední management a zaměstnanci firem procházejících transformací: „Jak velký je strach ze ztráty zaměstnání? Podle celosvětové statistiky se 23% lidí bojí vyhazovu, v ČR je to však téměř 37%.“

Lenka Hejduková je obchodní ředitelkou Havel, Holásek & Partners – největší advokátní kanceláře v ČR zaměřené především na zahraniční klienty. Sdílela svůj příběh emoční pasti, rozporu citů a mozku, kdy si musela ujasnit především to, kým doopravdy je a co chce dělat.

Odpolední debata Emoce a výkonnost firem se odehrávala v jednom velkém kruhu, moderoval ji Martin Dokoupil a aktivně se jí účastnili Marek Ditz, člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel; Dušan Fornůsek, marketingový manažer, Ford a Dalibor Pulkert, Head of Etnetera Mobile a mnozí předchozí řečníci i účastníci z auditoria.

Dušan Fornůsek přinesl téma managementu skupin lidí a týmů: vyrovnávání se s kolektivní inteligencí a emocemi, především se strachem a nenávistí v době změn. Účastníci společně hledali řešení a věnovali se otevřené komunikaci, vyrovnávání se se špatnou náladou vznikající v malých skupinách (např. kuřáci) a vypouštění negativních zpráv. Jan Bílý podotkl, že:“… to, co se neříká otevřeně a to, čeho si vedení není vědomo, vyvře podprahově. Je dobré odstranit formální struktury cílenými rituály a oslavami, všímat si nápadů zdola, dát lidem i událostem jejich místo a uznání.“

Dalibor Pulkert mluvil o svobodných principech a dlouhodobém udržování svobodné firemní kultury, například i pomocí zveřejňování nákladů, zisku a mezd. Dotkl se také otázky vlivu protěžování jednoho týmu na úkor jiných a firemní kultury. Ohlas měl také jeho příběh, jak dobře propustit člověka dlouhodobě spjatého s firemní kulturou, ale již vyhořelého.

Marek Ditz mluvil o strachu jako iniciátoru podnikání v bankovnictví a finančnictví a o tom, co dělat aby tento strach, který je dobrým pomocníkem směrem ven, nezačal dominovat i uvnitř banky, jak získat rovnováhu mezi vyráběním černých scénářů a kompenzací strachu agresivním obchodnickým jednáním. Mluvil o potřebě vytvořit i ve velké korporaci takovou atmosféru, ve které se i nápady zcela zezdola - z úrovně 7 pater pod nejvyšším vedením- mohou úspěšně uplatnit, a kdy i řadový zaměstnanec má šanci být pochválen a odměněn třeba možností povečeřet s generálním ředitelem.

Účastníci konference sdíleli témata strachu z odchodu specializovaných zaměstnanců, zkušenosti s anonymní linkou pro stížnosti nebo to, jak využít strach k inovativnosti. Mluvili také o důvěře. To, co se děje, se třeba děje dobře a my nemůžeme v prvním okamžiku dohlédnout, kam nás situace zavede. O tom, že firma si může otestovat sílu své kultury a atraktivity, když například cíleně pošle své zaměstnance na konkurs do jiných firem, aby měli přímé srovnání.

Na závěr promluvil „otec zakladatel“ konferencí o leadershipu Jim Cusumano a předal přítomným svůj návod na to, jak čelit strachu: “Zeptejte se sami sebe, čeho se bojíte a proč. Když se vynoří odpověď, strach už nebude tak velký, jaký byl, protože to bylo jen slovo, které vás kontrolovalo.“

Jeden z účastníků konference, finanční ředitel velké nadnárodní firmy, na závěr poznamenal: „Nevěděl jsem, že konference nemusí být jen vážná a trochu nudná záležitost. Dneska jsem se dobře bavil, dokonce si i zazpíval, ale zároveň jsem se tady manažersky inspiroval tak, jako ještě nikdy!“

Podrobnosti o konferenci:
Barbora Krásná, Blue Events
Barbora.Krasna@BlueEvents.eu, +420 222 749 841

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Aneta.Zimova@BlueEvents.eu, +420 730 184 505

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Lidé ve firmách26. 05. 2022

Transparentní komunikace a zapojení lidí do tvorby procesů je v dnešní době klíčové

Konference Lidský kapitál 2022 se konala 24. května ve Spojka Events v Karlíně. Osobně se sešli ti, kdo ve firmách přímo rozvíjí lidi. Programu...

Lidé ve firmách19. 10. 2021

Jak efektivně naložit s covidovou zkušeností do budoucna zazní na Lidském kapitálu 2021

Konference Lidský kapitál, na které se každoročně schází zástupci vedení firem spolu s dalšími odborníky kultivujícími zaměstnanecké prostředí ve...

Lidé ve firmách30. 11. 2020

Lidský kapitál 2020: V krizi vzrostl význam personálních oddělení

Budoucnost práce budou určovat flexibilita a odolnost. Současná krize vyžaduje od firem, aby naslouchaly potřebám zaměstnanců a rychle na ně...