Novinky

Mějte hlavy otevřené, vyzývá finanční ředitel O2 Tomáš Kouřil

Bezmála dvě stě finančních ředitelek a ředitelů diskutovalo na jedenáctém ročníku CFO Congressu 18. května 2022 v České národní bance o tom, jak se postavit situaci, které doposud ve finance managementu nečelili.

Inflace, která se utrhla ze řetězu

Ústředním tématem příspěvku Davida Marka, hlavního ekonoma společnosti Deloitte, byla inflace a její dopady. Úrokové sazby v posledních měsících rostou kvůli vysoké domácí poptávce a inflačnímu očekávání. Čím vyšší je inflační očekávání, o to vyšší musí být úrokové sazby. Naposledy tento stav nastal v 80. letech v USA. „Na dramatickou situaci je třeba dramatické odezvy, jinak budou náklady na snížení inflace podstatně vyšší. Je lepší být rázný krátkodobě, než zatížit ekonomiku v delším časovém horizontu,“ uvedl směrem k Bankovní radě ČNB.

Tomáš Ervín Dombrovský z LMC navázal daty z trhu práce. Vyšší mzda je hlavním motivátorem ke změně práce. Fluktuace zaměstnanců se po náhlém růstu v roce 2022 opět vrátila k obvyklým hodnotám, ochota měnit práci je nyní nicméně nejnižší za dobu průzkumu, pouze 8 % lidí aktivně hledá zaměstnání. I spokojení lidé nicméně mění práci: „Důvody jsou lepší finanční ohodnocení a náplň práce. Rozhodují se také podle stability práce, od které očekávají jistotu.“ Další významná témata, na která by se zaměstnavatelé měli zaměřit, jsou šikana v práci, která postihuje zejména lidi s nižšími příjmy, a velký potenciál rekvalifikace stárnoucí populace.

Budoucnost v zelených projektech

Současnému stavu na poli energetiky se věnoval Jan Fousek z Asociace pro akumulaci energie. Ten upozornil na hrozbu žalob Evropské komise proti České republice z důvodu překročení transpozičních termínů evropské legislativy již o jeden až dva roky. „Aktualizaci české energetické legislativy nelze déle oddalovat“, apeloval. V rámci snížení energetické závislosti na Rusku cestou využití obnovitelných zdrojů energie upozornil na nové technologie a možnosti sdílení a ukládání energie v rámci energetických komunit, např. umístění solárních panelů na bytových domech nebo v rámci obce.

Udržitelným financování navázali Eva Bučová a Radim Ćmiel z ING Bank Czech Republic. Banky mohou firmy podpořit v rámci zelených projektů, které jsou v souladu s taxonomií EU, a dále také v rámci transformačního financování. Těmi banky motivují firmy, aby zlepšovaly svůj profil udržitelnosti pro zlepšení ESG ratingu. „ESG rating bude stále více důležitý pro hodnocení v rámci výběrových řízení, kterých se budete v západní Evropě účastnit. Čím víc se bude firma zlepšovat, tím nižší marži bude mít,“ uvedla Eva Bučová.

Příklady konkrétních zelených projektů navázal Martin Kozák z Kaufland. Zaměřil se zejména na oblast energetických úspor a vyčíslení jejích návratnosti. V rámci CSR projektů podporuje Kaufland i ty projekty, které sice nemají bezprostřední finanční efekt, ale je možné využít jejích potenciál z pohledu marketingu. Příkladem je vybavení všech prodejen defibrilátory, které doposud zachránily šest životů. „Dobrou komunikací těchto aktivit zlepšíme image firmy a můžeme získat nové zákazníky.“

První část konference uzavřel moderátor kongresu Daniel Stach rozhovorem s Davidem Venclem, rekordmanem v plavání pod vodou a freediverem. Ten přiblížil, jak ledová voda a trénink koncentrace mohou pomoci při překonávání stresových situací. „Ledová voda pomáhá lidem zklidnit se, protože snižuje tepovou frekvenci.“

Hledání efektivity

Následující blok konference se zaměřil na digitální nástroje pro finance a kyberbezpečnost.  Kateřina Dudková ze společnosti Deloitte představila společně se zástupci Slovarm Martinem Jelínkem a Martinem Stöhrem projekt implementace ERP v cloudu. „Potřebovali jsme řešení, na které bude možné se napojit odkudkoli a kdykoli, a které bude především intuitivní pro zaměstnance,“ objasnil motivátory výměny ERP Martin Stöhr. Kateřina Dudková zdůraznila, že je důležité uchopit výměnu ERP jako příležitost pro byznys transformaci celé společnosti.

Rizikům v oblasti kyberbezpečnosti se věnoval Radek Šichtanc z O2. „Email je stále jedním z nejpopulárnějších způsobů, kterým hackeři distribuují malware jejich potenciálním obětím, může za 91 % všech kybernetických útoků,“ uvedl. Dopady takového útoku na firmu se snadno vyšplhají k milionům a souvisí vedle výpalného i s řízením krizového týmu, forenzním šetřením nebo práci na obnově dat. Hackerský útok může přinést i personální změny v managementu a pokles ceny akcií firmy. Doporučení Radka Šichtance je proto věnovat do prevence rizik alespoň 10 % z výdajů firmy.

O nástrojích reportingu, mimo jiné i ESG, mluvil Vladislav Hanák ze Sophia Solutions. Představil nástroj, který zásadně řeší čas a energii lidí, kteří reporty zpracovávají. „Tím, že systém pracuje s jednotnou bází, zaručuje čerstvost, správnost a úplnost všech dat, které v reportech jsou,“ zdůraznil jednu z největších výhod produktu.

„Před několika lety jsme se rozhodli, že půjdeme do prodeje koncovým zákazníkům.  Začali jsme s excelem, ale strávili jsme příliš času na tom, abychom data vůbec zpracovali a nedokázali jsme být správnou podporou byznysu. Chtěli jsme mít jedno místo pravdy,“ sdílel svou motivaci ke změně Milan Duba z MND.  Řešení našli ve spolupráci se společností BizzTreat, kterou na podiu zastupoval Patrik Samko. První výsledky přišly už po osmi týdnech.

Stavebnictví prochází zatěžkávací zkouškou

V odpolední části programu se v rámci panelové diskuse sešli finanční ředitelka a ředitelé zastupující různá odvětví. Zdražování vstupů a výpadky v dodavatelském řetězci postihují zásadně stavební sektor. Patovou situaci, ve které se často nachází v důsledku zdražování cen materiálů, popsala Martina Vítková z NWT: „V současné době počítáme, jestli se nám vyplatí projekt dodělat nebo ho ukončit a zaplatit penále. Zároveň nás firmy oslovují, abychom dodělali projekty po někom jiném.“ Obecně se podle Martiny Vítkové pozastavily veškeré investice s výjimkou energetického sektoru, kde firma zaznamenává velkou poptávku po fotovoltaice.

„Čím víc na Západ, tím menší je pochopení pro zdražování produktů, inflace tam není tak vysoká a suroviny pocházejí z jiných zdrojů“, doplnil Luděk Látal z egoé kovo. Zároveň se obává toho, co přinese rok 2023 pro velké infrastrukturní projekty: „Firmy můžou zažít příští rok velký pád, pokud nebude dostatečný tlak malých a středních firem na to, aby byl v dopravní infrastruktuře systém valorizačních i jiných doložek uplatněný i vůči nim, nejen vůči velkým firmám.“

E-commerce klesá, potravinářství jde nahoru

V oblasti potravinářského průmyslu zákazník doposud nešetří. Naopak Orkla podle Josefa Šubera zaznamenává velký nárůst, který vyvolává vysoké nároky na výrobu.  V tomto ohledu firmě pomohlo zaměstnání lidí, kteří utekli před válkou na Ukrajině. Plánovanou automatizaci výroby s ohledem na zvýšení cen potřebných technologií firma odložila: „Finančně to nyní nedává smysl. Plně automatizované továrny máme v Norsku, kde jsou náklady na práci dělníků mnohem vyšší.“

Také Rossmann zaznamenává nárůst: „Rosteme rychleji než trh. Před časem jsme nastartovali investice do interiéru obchodů. Vyplatila se i intenzivnější spolupráce mezi všemi odděleními,“ přiblížil Karol Jakubek. V rámci budoucího vývoje se obává zejména dopadů zvyšujících se cen energií na koncového zákazníka.

E-commerce naopak zaznamenává pokles už delší dobu, jak uvedl Jakub Krejčíř: „Vidíme, že zákazníci od loňské října šetří. Rok 2022 a 2023 bude o zefektivnění procesů a o tom, jak dělat stejné věci profitabilněji.“ To kvitovali i Tomáš Kouřil z O2, který cítí, že se dodavatelé můžou začít dostávat do finančních těžkostí. Řešením může být faktoring. Kolegyně a kolegy v publiku vyzval: „Mějte hlavy otevřené, jedině tak je možné řešit problémy, se kterými jsme se nikdy dříve nesetkali.“ Společnost O2 například aktuálně řeší, jak se v byznys modelu přiblížit předplaceným platformám jako je Netflix.

Kongres přinesla společnost Blue Events ve spolupráci s odborným garantem Deloitte a za podpory partnerů, v čele s O2.

Kontakt:

Tereza Ordóñez

[email protected]

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Efektivní řízení firmy26. 09. 2022

Nejlepší datař musí mít zápal, říkají odborníci na akci Primetime for Business Data

Odbornou konferenci o tom, jak dnes data pro byznys získat, zpracovat, využít a třeba i prodat, pořádala společnost Blue Events. Opět po roce...

Efektivní řízení firmy26. 08. 2022

Konec excelu v Čechách? Aneb jak lépe řídit byznys pomocí dat

Dne 22. září se v Národní technické knihovně sejde špička českých datových odborníků na konferenci Primetime for Business Data od Blue Events. Akce...

Efektivní řízení firmy20. 06. 2022

Neprodávejte produkty, ale řešení potřeb zákazníků!

O nových formách prodeje pro novou dobu diskutovalo v polovině června bezmála 150 expertů z oblasti obchodu na konferenci Sales Management 2022.