Novinky

Na CFO Congressu 2021 se sešlo 150 finančních ředitelů a ředitelek, zhodnotili dopady pandemie

Jedna z prvních letošních konferencí v Česku pořádaných za přítomnosti publika v sále byla věnována finančním ředitelům a ředitelkám. Účastníci CFO Congressu 2021 naplnili 22. června maximální povolenou kapacitu sálu České národní banky. Programu dominovala témata lidí ve firmách, digitalizace procesů a udržitelnosti. Napříč příspěvky zaznívalo téma pandemie, řečníci se nicméně dívali hlavně do budoucnosti.

Program zahájil David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte, s přehledem vyhlídek ekonomiky v době post-covidové. Jako jednu z největších výzev označil korekci fiskálních problémů a širokého spektra zbytečných výdajů. Náprava dle Marka vyžaduje jak velkou politickou odvahu, tak odbornost. „Letos můžeme dosáhnout až 44 % HDP, na dluhovou brzdu (55 % HPD) může Česká republika narazit v roce 2024,“ uvedl. Dále upozornil na neúprosnost demografie a potřebu hledat nové zdroje financování důchodového systému. Cesta k růstu produktivity podle něj vede přes vyšší investice do výzkumu a vývoje a obecně do školství.

Společné vystoupení Group CFO Martina Piskláka a náčelníka Jannise Samarase z Kofoly bylo v duchu komplexní proměny byznys modelu směrem k udržitelnosti. Ke třem základním kritériím rozhodování cena, jakost, rychlost tak přibylo kritérium slušnost k sobě a přírodě.  V důsledku pandemie musí firma stále šetřit. Díky síle značky si mohla dovolit škrtat náklady na marketing. K financování nových projektů ohleduplných k přírodě, jejichž návratnost se těžko vyčísluje (jako je tomu např. u lahví ze 100% recyklovaného rPET materiálu) Pisklák uvedl: „K něčemu máte data, k něčemu jinému to musíte vycítit a věřit, že to děláte správně.“ Zdůraznil nicméně, že firma si na udržitelný přístup musí umět vydělat.

Kdy je pravý čas investovat do zaměstnanců

„Když se lidi nemají rádi, vytvářejí problémy, když se mají rádi, hledají řešení,“ tvrdí generální ředitel Mondi Štětí, Roman Senecký. A pro to, aby se lidé v Mondi rádi měli, pracuje na jejich mentální i fyzické odolnosti s využitím bio hackingu nebo workshopů mindfulness. Přiznal, že jde o nákladnou podporu. Na konferenci nicméně nechal promluvit čísla vypovídající o vysoké spokojenosti zaměstnanců a růstu výroby i EBITDA v návaznosti na zaměstnance. Téma péče o zaměstnance dominovalo i následujícímu vystoupení. „Během pandemie dosáhl nárůst duševních poruch na 30 % populace“, uvedl adiktolog NeoCentra Aleš Kuda. Z pohledu závislosti se nachází 1,5 milionu osob v kategorii škodlivého a rizikového užívání alkoholu. Zaměstnavatelé by měli podle Kudy vytvářet prostředí důvěry, kde požádat o pomoc není známkou slabosti.

Pavlína Kouřilová, členka představenstva a CFO Pražské plynárenské Distribuce, mluvila o tom, jak tuto tradiční zavedenou firmu přinutila pandemie provést mentální kotrmelec. V praxi se společnosti osvědčilo zejména předat více pravomocí a odpovědnosti na jednotlivce.

Digitalizujte, ale bezpečně

Druhý blok konference, ve kterém dominovala témata digitalizace a kyberbezpečnosti, otevřel Milan Kníže, který řídí finance ve společnosti Vodafone. Finanční oddělení nemá být dle něj jen držitelem čísel, mělo by být schopno poskytnout je v požadované formě komerčním složkám společnosti. Podpořil kolegy v rozvoji projektového řízení, které má z jeho zkušenosti synergický efekt pro celý finanční tým. To kvitoval i Pavel Frnoch, CFO a COO Deloitte. Ten společně se svou kolegyní, konzultantkou Dominikou Štěrbákovou, představil výhody agilní metody přechodu Z excelového pekla do cloudového ráje. Nová aplikace jim nyní umožňuje plánovaní v reálném čase: „Je jen jedna pravda, mizí strach z toho, že pracuji se starými daty,“ uzavřela vystoupení Štěrbáková.

Podle Štěpána Boudy, CIO společnosti Sabris, je digitalizace nástroj, k jehož fungování je potřeba změnit procesy a přenastavit prostředí. To vyžaduje podporu lidí, kteří tomuto procesu věří a pohání jej dopředu. Bouda představil zejména projekty v HR a výrobě, kde digitalizace pomáhá.

Digitalizace na jednu stranu nese potenciál zisku, zároveň je potřeba věnovat se tématu kyberbezpečnosti. To zdůraznili ve společném příspěvku Ivan Svoboda ze společnosti ANECT a Miloslav Lujka z Check point. „Většina hrozeb je neznámých. Medializované příklady jsou jen špička ledovce,“ zdůraznil Lujka. Za poslední rok je z pohledu frekvence a finančních dopadů nejčastější typ útoku prostřednictvím phishingových emailů a metod social engineering obecně. V bezpečnosti dominuje chaos a jednotlivých řešení je řada. Smysl nachází Lujka v konsolidaci nástrojů a jejich flexibilním využití dle aktuálních potřeb společnosti. V navazující prezentaci doplnil Radek Beneš, soudní znalec v oblasti IT a kybernetické kriminality, že absolutní bezpečnost je chyméra. Upozornil, mimo jiné na případ falešného CFO, který vystupoval na videokonferencích. Benešovým hlavním poselstvím směrem k finančním ředitelům bylo: účastněte se IT projektů.

Vrcholem programu byla panelová diskuze

Den zakončil diskusní panel finančních ředitelů a ředitelek za účasti Lady Šmolkové z Hornbachu, Petra Daňhela z Prefa Brno, Pavla Holana z Nano Energies, Petra Kohouta z APS Holding, které doplnili Martin Pisklák a Pavlína Kouřilová. V diskusi rezonovala témata z uplynulého dne. Podle Martina Piskláka žije Kofola v „excelovém nebi“, Pavel Holan doplnil, že je potřeba digitalizovat, ale zároveň definovat přesně kde. Dle Holana pandemie proces digitalizace urychlila. V Prefa Brno přinesla pandemie zejména nový pohled na řízení rizik, což zahrnuje scoring nových partnerů, limitů na faktury i jejich splatnost. Co se týká práce se zaměstnanci, Pavlína Kouřilová zdůraznila jejich psychickou podporu během náročné doby. Sounáležitost s firmou je podle ní více než platové ohodnocení, což ilustrovala příkladem zástupců tří generací jedné rodiny působící v Pražské plynárenské Distribuci. Lada Šmolková naopak zmínila, že udržení nově příchozích zaměstnanců je aktuálně největší oříšek, který na přechodné židli personální ředitelky řeší. Každá z firem se věnuje tématu udržitelnosti, ať už představuje samotnou podstatu jejího podnikání, jako je tomu např. u Nano Energies, nebo jej ovlivňuje svými investičními rozhodnutími, jako je tomu u APS Holding.

Jubilejní X. ročník konference se do paměti účastníku zapíše svou výjimečnou atmosférou, ve které se odrazilo dlouho očekávané osobní setkání, možnost inspirovat se a navázat nové kontakty podáním rukou. Uvolněně a profesionálně provedl dnem Daniel Stach z České televize.

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Efektivní řízení firmy20. 06. 2022

Neprodávejte produkty, ale řešení potřeb zákazníků!

O nových formách prodeje pro novou dobu diskutovalo v polovině června bezmála 150 expertů z oblasti obchodu na konferenci Sales Management 2022.

Efektivní řízení firmy30. 05. 2022

Konference Sales Management ukáže, jak úspěšně obchodovat v nových podmínkách

Prodej je jednou z hlavních činností každé firmy a obchodní ředitel je významný člen top managementu. Jak se ale B2B prodej změnil za poslední dva...

Efektivní řízení firmy23. 05. 2022

Mějte hlavy otevřené, vyzývá finanční ředitel O2 Tomáš Kouřil

Bezmála dvě stě finančních ředitelek a ředitelů diskutovalo na jedenáctém ročníku CFO Congressu 18. května 2022 v České národní bance o tom, jak se...