Novinky

Dobrý CIO by měl spojovat business a IT

Společnost Blue Events se rozhodla rozšířit své portfolio eventů a realizovat první oborovou konferenci o roli CIO a spolupráci IT s ostatními odděleními ve firmách. Setkání stovky odborníků proběhlo v pražském Park Inn Hotelu. Východiskem programu CIO Agenda 2015 se staly závěry průzkumu Accenture, který dokládá rapidně se měnící úlohu CIO a CTO. Konference se dotkla vzájemných očekávání CEO a CIO, respektu k IT při podpoře a komunikaci s klienty nebo zavádění velkých IT projektů. Program uzavírala panelová diskuze o IT/CIO jako zdroji nových inovací. Konferenci oživil humorný přístup hlavních řečníků a mnoho inspirativních a zasvěcených dotazů z publika.

Úvodní, účastníky konference nejlépe hodnocenou část, moderoval odborný garant konference Marek Rokoský. O vztazích, vzájemných očekáváních, požadavcích a způsobech, jak přispívat ke konkurenceschopnosti společnosti, mluvili na základě osobních zkušeností tři profesionálové: CEO, CIO a ředitel headhuntingové agentury.

Jan Hanuš, generální ředitel, Kosteleckých uzenin, prezentoval co (ne)potřebuje od CIO: „Debata o IT by neměla být o IT, ale o uživatelích, kteří s nimi budou pracovat.“ Vypíchl svých pět hlavních požadavků na CIO: „Domluvit se uživatelským jazykem; spolehlivost – především při plánování kapacit; cit pro ekonomiku – protože nechci naddimenzované hračky; mobilitu a funkčnost na cestách - uzpůsobené aplikace s náležitou ochranou informací a také dostupností dat. Od CIO očekávám také klid: IT není můj core business!“

Petr Beneš, CIO, České spořitelny, se podělil naopak o to, co (ne)potřebuje od CEO. Protože Česká spořitelna má pět datových center a přetlak na IT je obrovský, zaměřili se na zvyšování flexibility týmů, agilní a vertikální organizační struktury, směnování, home office a hot desking. Budoucnost vidí v obsazení komunikační křižovatky tam, kde je uživatelský provoz. „Lidé vnímají IT jako obří černou skříňku, pomalou, nákladnou, plnou technicky orientovaných introvertů myslících v nulách a jedničkách. CIO musí být součástí TOP managementu firmy- spolupracuje na definici business strategie, vysvětluje, že strukturovaný přístup snižuje provozní problémy. Musí být evangelista: budoucnost patří lidem, kteří umí šířit ideje.“

Tvorba týmu kolem CIO a jeho role jako leadera týmu byly ústředními body prezentace Jozefa Pappa, Managing Partnera, Stanton Chase Praha: „Co očekává CEO od CIO? Customer, staff a vendor management s pozitivním dopadem na business firmy. Diplomatické chování, emoční inteligenci budování aliancí, propojování lidí, spolupráci a selský rozum.“ Do roku 2020 výrazně stoupne role Internet of Things, kolaborativních robotů a autonomních strojů. Počet komunikačních zařízení se zvýší o 400 %, předpokládá se nárůst u smartphonů o 200 % a u smartwatches dokonce o 355 %. Očekává se 50x více uložených dat. Klíčem se stane konektivita, každá role se na ni bude muset adaptovat. O konkurenceschopnosti firem nebudou rozhodovat data, ale inovace, komunikace a sdílení. „Budoucí CIO bude hybrid – všeobjímající, chápající všechny požadavky, schopný rychlé adaptace a formování strategie.“

Druhou část konference Respektované IT moderoval Tomáš Volek, Managing Director, Delivery Centre Bratislava, Accenture: „CIO se již dávno nestará pouze o fungování HW a SW. Jeho rolí je, ve spolupráci s ostatními útvary ve firmě zajistit, aby byly potřebné informace ve správné kvalitě včas na správném místě za optimálních nákladů. CIO pomáhá při podpoře prodeje a komunikaci s klienty, podílí se na formování interní komunikace a rozvoji firemní kultury.“

Buďte v IT vždy o krok napřed. Když ne o krok, aspoň o prsa, tvrdí Petr Nobst, ekonomický ředitel, Pleas. Přinesl náhled CFO na příběh implementace všech firemních procesů v nadnárodní společnosti působící v pěti zemích: „Dobrý a detailní popis procesů je pomáhá pochopit. Software na podporu popisu procesu je jen tak dobrý, jak jsou dobří jeho uživatelé. CIO musí být členem managementu, mít jednotnou strategii vůči interním zákazníkům, kterým nikdy nesmí říkat, že to nejde. A především by měl naučit své IT kolegy mluvit!“

Úlohu CIO jako spolutvůrce hodnoty produktu představila Martina Kirchrathová, General Manager CZ & SK, ze společnosti Ingenico CZ, předního celosvětového poskytovatele platebních terminálů a platebních řešení. „Co navíc očekáváme od CIO? Pomáhat přetvářet argumenty v hodnotovou nabídku. Vyvolávat potřebu technologických inovací. Přinášet nástroje zlepšující výkonnost. Tvořit nástroje pro lidi a jejich lepší život. A hlavně fungovat!“

Úskalí procesu sestavování rozpočtu ve spolupráci s IT popsal Jindřich Larisch, vedoucí controllingu, GRAMMER Automotive CZ. „Controlling zcela samostatně IT rozpočet nesestaví.“ Spolupráce s CIO je podle Larische nutnou podmínkou. CIO sestavuje věcný plán IT činnosti a dokáže k nim přiřadit zdroje. Je ochoten spolupracovat s controllingem na finančním vyjádření technických aspektů aktivit IT. Je aktivní při hledání variant a orientuje se v nákladech.

Část IT a marketing online inside out v podání Davida Seiberta, Sales & Marketing Directora, Jansen Display, byla založena na jeho četných zkušenostech transformací mnoha velkých firem. Společnost Jansen Display je dodavatelem displejů – nejčastěji hliníkových rámů a rámečků – které jsou využívány pro komunikaci. 20 let působí na celoevropském trhu, má tři velké interní a e-shopové systémy ve čtyřech zemích a dva e-mailové systémy. Nemá žádné IT. „Problém je ve velkém nepořádku, nikdo nerozumí tomu, co se děje mezi systémy. Požadavky na změny nikdy nekončí. Řídí nás dodavatelé. E-shopy umožňují zákazníkům, aby viděli dovnitř firmy. Rozhodli jsme se proto, že potřebujeme CIO, který by vytvořil IT strategii, navrhl cílovou IT architekturu, zavedl transparentní transakce a řídil dodavatele. Stále ale nechceme žádné interní IT oddělení.“

Odpolední část Velké projekty s účastí IT řídil opět Marek Rokoský.

Projektové řízení v praxi – jak uspět? definoval Jan Doležal, ředitel a jednatel, PM Consulting, autor knih a článků, specialista na manažerské hry. „Projektové řízení má pět kroků: 1. Identifikace – čeho chceme dosáhnout? 2. Zadání, specifikace – Co vše to bude obnášet? 3. Plánování – Jak by to mělo proběhnout? 4. Realizace – Jak to uřídit? 5. Ukončení – Jak to dotáhnout správně? Je dobré dodržovat toto pořadí, protože tím snížíme nejistotu. Hlavními překážkami jsou: nekompetentní projektoví manažeři (kovboj, teoretik), nekompetentní sponzor (neznámý, nedostupný, mikromanažer) a nekompetentní organizace. Nelze kvalitně řídit projekt v nehostinném prostředí. Projektové řízení je myšlenkové nastavení a přístup k řešení problémů, zkrátka řemeslo jako každé jiné a musíte ho umět.“

Nejčastější omyly při implementaci outsourcingu tiskových řešení ve firmě (Od záměru předat tiskové řešení ve firmě třetímu subjektu po jeho úspěšnou realizaci) ukázal Aleš Bráza, PPS Services Brand Category Manager - Central & Eastern Europe, Israel and Russia, Hewlett-Packard. „Outsourcing tiskového prostředí není jen IT projekt. Měl by mapovat hlavní interní a externí vlivy a definovat zodpovědnosti. Nejčastější interní chyby jsou, že se nikdo neptá financí a provozu, RFP (request for proposal) a další vyjednávání jsou v kompetenci nákupu. Podklady připraví IT. Na závěr implementovaného projektu je nutné vyhodnotit náklady a to, čeho jsme dosáhli.“

Jak nevybírat ERP systém aneb největší chyby při výběru ERP shrnul Miroslav Benda, ERP Consultant, A. B. Andersson. Přinesl zkušenosti a doporučení z praxe: „Špatná řešení vybírání IS pro větší podniky mají společné znaky: klíčoví uživatelé nejsou aktivní, management projekt nepodporuje, požadavky na systém jsou nejasné, očekávání jsou nerealistická, uživatelé se nezapojují, požadavky a specifikace se mění. Také proto, že uživatelé se během výběru učí.“

Závěrečnou panelovou diskusi IT/CIO jako zdroj nových inovací vedl Petr Šídlo, Managing Director, Direct People a předseda správní rady České inovace.

Diskuse se věnovala tomu, že IT manažer je (či by měl být) inovátor, který může přinášet informace o nových technologiích tak, aby vedly ostatní kolegy ve firmě k business i interním inovacím. Panelisté se podělili o úspěšné příběhy i fail stories ze své každodenní praxe.

Diskuse se zúčastnili: Jiří Donát, IT Director EMEA, Canada, Latin America, Edwards Lifesciences – výrobce srdečních chlopní, Martin Pohl, Customer Care Director, Etnetera, Martin Polepil, ICT manager OKIN GROUP (celosvětově působící společnosti poskytující služby pro správu budov) a Ondřej Tomas, CEO, CleverAnalytics (cloudový software).

Jiří Donát se domnívá, že: „IT oddělení nemá překážet, má podporovat firmu a umožnit jí běžně operovat, ale není motivátorem vývoje.“

Martin Pohl si myslí, že: „Z projektů se stávají fail stories nespojením IT, obchodu, marketingu a PR, neschopností mluvit stejným jazykem a nepochopením businessu.“

Hlavním partnerem konference Agenda CIO 2015 byla společnost Accenture, která je jedním z globálních lídrů v oblasti manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu. Sleduje a podporuje přeměnu současných společností na digitální. Konferenci organizovaly Blue Events, vedoucí společnost na trhu v oblasti marketingových konferencí. Odborným garantem konference byl Marek Rokoský.

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Efektivní řízení firmy23. 05. 2022

Mějte hlavy otevřené, vyzívá finanční ředitel O2 Tomáš Kouřil

Bezmála dvě stě finančních ředitelek a ředitelů diskutovalo na jedenáctém ročníku CFO Congressu 18. května 2022 v České národní bance o tom, jak se...

Efektivní řízení firmy12. 05. 2022

Aktuální makroekonomický pohled Davida Marka živě z CFO Congressu 2022

Výroční setkání finančních ředitelek a ředitelů CFO Congress 2022, který se koná 18. května v České národní bance, zahájí svou přednáškou s...

Efektivní řízení firmy02. 04. 2022

Teprve osobní zkušenost s útokem často donutí vedení jednat

Bezmála 250 odborníků na firemní IT přilákal 30. března program konference CIO Agenda 2022 věnovaný kyberbezpečnosti. Jak se vyhnout opravdovému...