Novinky

CIO Agenda očima účastníků: „Konečně akce pro CIO s byznysovým myšlením!“

Pilotní ročník oborové konference CIO Agenda, která se konala 7. října v Praze, se povedl. O tom, že se program přesně trefil do potřeb CIO a CTO manažerů, svědčí nejen jejich velmi pozitivní ohlas na akci vyplývající z průzkumu spokojenosti účastníků, ale především fakt, že anketu zjišťující míru spokojenosti vyplnilo plných 50 % z nich. To je rekordní podíl návratnosti dotazníků v historii konferencí Blue Events, který jednak svědčí o velké angažovanosti a zaujetí účastníků, jednak je do jisté míry potvrzením, že akce tohoto typu v České republice IT manažerům zjevně dosud chyběla.

Organizátoři konference CIO Agenda, která se uskutečnila 7. října 2015 v Praze, si předsevzali splnit nelehké poslání – přinést na trh s vysokou penetrací specializovaných IT konferencí zcela nový koncept. Průběh akce i výsledky výzkumu mezi účastníky ukázaly, že se to povedlo a že tak byl založen formát konference pro lidi z IT, kteří se nebojí přemýšlet „byznysově“. Řečníci svými příspěvky inspirovali především k efektivnější spolupráci IT s ostatními odděleními podniků a organizací. Byly zde shrnuty jak základní požadavky ze strany CIO, tak náhledy na spolupráci IT optikou CEO, Sales, Controlling či Marketing manažerů a zazněla i řada inspirativních úvah a námětů, jak zlepšit vnímání a posílit pozici CIO ve firmě.

Ze spontánních reakcí přímo na konferenci i z písemné ankety, na kterém aktivně participoval každý druhý účastník, jednoznačně vyplynulo, že konferenční novinka byla na trhu přijata velmi pozitivně.

Vysoká spokojenost souvisí především s informačním přínosem, který byl hodnocen nadprůměrně dobře. Nejlepší „školní známku“ – zaokrouhleně jedničku – získalo hned pět řečníků. Zcela nejvýše byl hodnocen Petr Beneš (CIO České Spořitelny) s průměrnou známkou 1,26. V těsném závěsu pak Jan Hanuš (CEO Kosteleckých uzenin) a Jan Doležal (ředitel PM Consulting). Organizátory potěšily především četné pozitivní komentáře účastníků na adresu těchto řečníků, např.: „drive, energie, přesnost a realističnost“, „skvělý řečník s inspirativní a vizionářskou prezentací“ nebo „osobně jsem velmi spokojený jak s výběrem přednášejících, tak i témat“.

Potěšitelné byly i výroky charakterizující celkový dojem z konference, např.: „Skvělá atmosféra, jsem nadšený“, „Vzhledem k tomu, že všechna témata jsou mým denním chlebem, jsem celkově velmi spokojen“, „Konečně akce pro CIO s byznysovým myšlením!“ „Dnešní den přinesl zajímavé myšlenky, které mě samotného nenapadnou a posunují mé vnímání pozice CIO“ nebo „Díky různým úhlům pohledu mi teprve došly možné přínosy existence CIO a zapojení IT do vedení společnosti“.

Některé odpovědi v dotaznících obsahovaly i kritické vzkazy, poukazující na to, že ne všichni prezentátoři či diskutující dosáhli kýžené dospělosti. Část dotazovaných upozorňovala i na to, že k dobrému výsledku je zapotřebí vůle ke kooperaci z obou stran, nejen ze strany IT.

Organizátoři na základě ohlasů prvního ročníku v každém případě dospěli k přesvědčení, že CIO Agenda jako nová komunikační a informační platforma CIOs má hluboký smysl a je opodstatněné na ni navázat i v dalších letech.

Proto lze již nyní oznámit, že příští setkání významných CIO a CTO pod názvem CIO Agenda, se uskuteční 5. října 2016. Účastníci se mohou opět těšit na názor renomovaných CIO a jejich příspěvek k úspěchu firemního podnikání, na řešení otázek spojených s efektivní komunikací IT týmu uvnitř i navenek, a především na neformální networking se zajímavými kolegy z oboru.

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Efektivní řízení firmy24. 06. 2021

Na CFO Congressu 2021 se sešlo 150 finančních ředitelů a ředitelek, zhodnotili dopady pandemie

Jedna z prvních letošních konferencí v Česku pořádaných za přítomnosti publika v sále byla věnována finančním ředitelům a ředitelkám. Účastníci CFO...

Efektivní řízení firmy21. 06. 2021

Sledujte úvod CFO Congressu živě on-line

Výroční setkání finančních ředitelů CFO Congress 2021 je jednou z prvních letošních odborných konferencí, která se uskuteční s osobní účastí...

Efektivní řízení firmy25. 05. 2021

Konference opět s osobní účastí! V červnu se sejde víc než stovka finančních ředitelů

Výroční setkání finančních ředitelů CFO Congress 2021 je letos naplánováno na 22. června. Je to jedna z prvních letošních odborných konferencí,...