Novinky

CIO Agenda očima účastníků: „Konečně akce pro CIO s byznysovým myšlením!“

Pilotní ročník oborové konference CIO Agenda, která se konala 7. října v Praze, se povedl. O tom, že se program přesně trefil do potřeb CIO a CTO manažerů, svědčí nejen jejich velmi pozitivní ohlas na akci vyplývající z průzkumu spokojenosti účastníků, ale především fakt, že anketu zjišťující míru spokojenosti vyplnilo plných 50 % z nich. To je rekordní podíl návratnosti dotazníků v historii konferencí Blue Events, který jednak svědčí o velké angažovanosti a zaujetí účastníků, jednak je do jisté míry potvrzením, že akce tohoto typu v České republice IT manažerům zjevně dosud chyběla.

Organizátoři konference CIO Agenda, která se uskutečnila 7. října 2015 v Praze, si předsevzali splnit nelehké poslání – přinést na trh s vysokou penetrací specializovaných IT konferencí zcela nový koncept. Průběh akce i výsledky výzkumu mezi účastníky ukázaly, že se to povedlo a že tak byl založen formát konference pro lidi z IT, kteří se nebojí přemýšlet „byznysově“. Řečníci svými příspěvky inspirovali především k efektivnější spolupráci IT s ostatními odděleními podniků a organizací. Byly zde shrnuty jak základní požadavky ze strany CIO, tak náhledy na spolupráci IT optikou CEO, Sales, Controlling či Marketing manažerů a zazněla i řada inspirativních úvah a námětů, jak zlepšit vnímání a posílit pozici CIO ve firmě.

Ze spontánních reakcí přímo na konferenci i z písemné ankety, na kterém aktivně participoval každý druhý účastník, jednoznačně vyplynulo, že konferenční novinka byla na trhu přijata velmi pozitivně.

Vysoká spokojenost souvisí především s informačním přínosem, který byl hodnocen nadprůměrně dobře. Nejlepší „školní známku“ – zaokrouhleně jedničku – získalo hned pět řečníků. Zcela nejvýše byl hodnocen Petr Beneš (CIO České Spořitelny) s průměrnou známkou 1,26. V těsném závěsu pak Jan Hanuš (CEO Kosteleckých uzenin) a Jan Doležal (ředitel PM Consulting). Organizátory potěšily především četné pozitivní komentáře účastníků na adresu těchto řečníků, např.: „drive, energie, přesnost a realističnost“, „skvělý řečník s inspirativní a vizionářskou prezentací“ nebo „osobně jsem velmi spokojený jak s výběrem přednášejících, tak i témat“.

Potěšitelné byly i výroky charakterizující celkový dojem z konference, např.: „Skvělá atmosféra, jsem nadšený“, „Vzhledem k tomu, že všechna témata jsou mým denním chlebem, jsem celkově velmi spokojen“, „Konečně akce pro CIO s byznysovým myšlením!“ „Dnešní den přinesl zajímavé myšlenky, které mě samotného nenapadnou a posunují mé vnímání pozice CIO“ nebo „Díky různým úhlům pohledu mi teprve došly možné přínosy existence CIO a zapojení IT do vedení společnosti“.

Některé odpovědi v dotaznících obsahovaly i kritické vzkazy, poukazující na to, že ne všichni prezentátoři či diskutující dosáhli kýžené dospělosti. Část dotazovaných upozorňovala i na to, že k dobrému výsledku je zapotřebí vůle ke kooperaci z obou stran, nejen ze strany IT.

Organizátoři na základě ohlasů prvního ročníku v každém případě dospěli k přesvědčení, že CIO Agenda jako nová komunikační a informační platforma CIOs má hluboký smysl a je opodstatněné na ni navázat i v dalších letech.

Proto lze již nyní oznámit, že příští setkání významných CIO a CTO pod názvem CIO Agenda, se uskuteční 5. října 2016. Účastníci se mohou opět těšit na názor renomovaných CIO a jejich příspěvek k úspěchu firemního podnikání, na řešení otázek spojených s efektivní komunikací IT týmu uvnitř i navenek, a především na neformální networking se zajímavými kolegy z oboru.

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Efektivní řízení firmy20. 02. 2020

Jak poskládat velká data, aby nám to pomohlo? Odpoví experti na konferenci Primetime for... Big Data

Firmám v Česku chybí experti s digitálními dovednostmi, zejména odborníci na analýzu velkých dat. K vzdělávání a výměně zkušeností přispívá již...

Efektivní řízení firmy04. 11. 2019

Big Data 2020 s řadou inovací: nová lokalita, zahraniční klíčový řečník

Konference Primetime for…Big Data 2019 se setkala s velkým zájmem a byla zcela vyprodána. Organizátoři z Blue Events proto přesunují ročník 2020 do...

Efektivní řízení firmy04. 11. 2019

Konference CIO Agenda 2019 ukázala, jak může IT pomoci byznysu

Úspěšný IT ředitel by měl mnohem méně řešit provozní problémy, naopak více času věnovat podpoře byznysu, a postupně se stát lídrem digitální...