Novinky

Svaz podnikatelů ve stavebnictví doufá v nový start a ptá se, jak využít šance rostoucí ekonomiky

V prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech se 6. března konala jedna z nejvýznamnějších akcí českého stavebního světa – Fórum českého stavebnictví. V dopoledním společném bloku s názvem Dialog s vládou přivítala zástupce ministerstev a další hosty.

Marcela Pavlová, náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, vystoupila s příspěvkem, ve kterém se dotkla témat veřejných investic a nového stavebního zákona. „Od počátku musí být shoda všech ministerstev v tom, jak má buď novela stavebního zákona nebo úplně nový stavební zákon vypadat. Měla by si udělat inventuru toho, co pokládají za veřejný zájem. Přáním pana premiéra je, aby nový stavební zákon měl účinnost od 1. ledna 2021.“ Na Marcelu Pavlovou navázal prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. „Myslím si, že ekonomika zatím dobře šlape,“ uvedl. Shrnul výsledky českého stavebnictví za rok 2018 a pak se věnoval zejména oblastem stavu legislativy, předpokládaného vývoje stavební produkce v roce 2019, dopravní infrastruktury a bytové výstavby. „Jde o to, abychom si uvědomili, že my jako stavbaři, zástupci státní správy i developeři jsme všichni na jedné lodi, všem nám jde o jeden cíl, a tak bychom měli spolupracovat. Měli bychom se podílet na projektech, které mají sloužit veřejnosti,“ uvedl Jiří Nouza.

Velké panelové diskuse se zúčastnili předchozí řečníci a další zástupci ministerstev: Vladimír František Mana, náměstek pro řízení sekce státní správy z Ministerstva životního prostředí, Eduard Muřický, náměstek sekce průmyslu, surovin a stavebnictví z Ministerstva průmyslu a obchodu, a Tomáš Čoček, 1. náměstek ministra dopravy. Diskutovali na témata vyjasnění perspektiv velkých investic, přeměny Ministerstva pro místní rozvoj na Ministerstvo veřejného investování a stavu příprav nové stavební legislativy. „Chceme, aby se povolovací proces urychlil,“ uvedla k realizaci staveb Marcela Pavlová. „Přeměnu Ministerstva pro místní rozvoj na Ministerstvo veřejného investování si přejeme, má to spojitost i se stavebním zákonem a s další legislativou.“ Přesný termín, kdy by měl úřad začít fungovat, ale neuvedla, zatím je vše v procesu příprav. Eduard Muřický k tomu poznamenal, že většinu razítek k povolení stavby by měl zajistiti úřad, nikoli investor. „Je proto zapotřebí rozsáhlejší digitalizace, která je už ve světě obvyklá,“ řekl. „Schvalovacímu procesu určitě pomůže sloučení stavebních úřadů, o kterém mluvila náměstkyně Pavlová,“ uvedl Tomáš Čoček. Souhlasí také s tím, aby řízení oboru stavebnictví nebylo roztříštěné jako dosud – v současné době spadá pod pět ministerstev. „Důležité je, aby to bylo provedeno dobře, jinak to bude obrovský legislativní malér,“ podotkl Vladimír František Mana.

Po přestávce pokračoval program na téma Nový start a nové přístupy. S prezentací Odvětví v kontextu makroekonomického vývoje a vývoj investic a výstavby vystoupil ekonom Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru z Bruselu. Uvedl, že jádrem budoucího ekonomického předurčení je míra aktivity soukromého a veřejného investování. Velkým problémem v ČR přitom je nízká míra jejich výnosnosti a omezený rozsah jejich dopadů.

Dalším řečníkem byl Milan Zelený, profesor Fordham University a Univerzity Tomáše Bati Zlín. Vystoupil na fóru prostřednictvím videorozhovoru na téma Jak koncipovat nový start a co to jsou nové přístupy. Upozornil v něm na to, že je třeba se zamyslet nad tím, jestli současné klasické metody stavění jsou v současném světě dostatečné – vzhledem k vývoji technologií a požadavkům nové generace. „Je třeba se dívat na nové generace, které mají jiné zájmy,“ řekl. „Promluvit k nim a dostat do stavebnictví mladé lidi, kteří mají velké znalosti z hlediska ekonomického, ekologického… Aby se stavebnictví stalo něčím, co se dívá do budoucnosti.“

Jak dál? Pohled investora představil Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti Finep. Podle jeho názoru způsobil „veřejný zájem“ růst ceny bytů o 52 %. Zatímco v roce 2008 byla průměrná cena m2 nového pražského bytu včetně DPH 52 000 Kč, v roce 2018 už to bylo 96 000 Kč. Nový domov si nemůže dovolit už 21 % voličů z Prahy. Otázka bydlení by se tedy měla podle Tomáše Pardubického stát politickým tématem roku 2019.

Od digitální projekce po digitální staveniště: vize se stává realitou – to byla prezentace Štefana Moravčíka, výkonného architekta a vydavatele Archinfo, a Libora Hynka, Value Sales Specialisty ze společnosti HP. Podle nich čeká české stavebnictví jediná jistota – všechno se mění a nic nebude tak jako dosud. Digitalizace a nové technologie přinášejí příležitosti, se kterými je třeba umět pracovat a nebát se jich.

Odpolední panelové diskuse se věnovaly vybraným aspektům rozvoje stavebnictví. Prvním z nich bylo téma Politika veřejného investování, na které diskutovali Miloslav Mašek, generální ředitel SPS, Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje, Miroslav Linhart, Director of Real Estate Advisory ze společnosti Deloitte, a Marcela Pavlová, náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro řízení sekce výstavby a veřejného investování. Druhá paralelní diskuse se věnovala digitalizaci odvětví a stavebnictví, ve které vystoupili Tomáš Krásný, Managing Partner Blue Events, David Bárta, vydavatel city:one, Martin Folber, vedoucí realizace CAD Studio, Lukáš Tunka, BIM konzultant senior CAD Studio, Vladimír Mašinský, Head of Business Development společnosti Sharry Europe, a Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM z České agentury pro standardizaci.

Organizátorem Fóra českého stavebnictví je Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Blue Events již od roku 2004.

Mgr. Alena Čechová
tisková mluvčí
tel.: 723 240 431
cechova@sps.cz

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Blue EventsRetailMarketing a komunikaceEfektivní řízení firmyStavebnictvíMěstaLidé ve firmách08. 10. 2019

Portfolio Blue Events pro rok 2020: nové projekty i pravidelná oborová setkání

Konference se zaměří na nejrůznější obory jako je marketing, sales, finance, PR, HR, IT či odvětví maloobchodu.

Stavebnictví08. 03. 2019

Jak koncipovat nový start a co to jsou nové přístupy?

Video-interview s prof. Milanem Zeleným u příležitosti Fóra českého stavebnictví 2019

Stavebnictví22. 02. 2019

Fórum českého stavebnictví 2019: Jak využít šance rostoucí ekonomiky?

Fórum českého stavebnictví 2019, konané dne 6. 3. 2019 v kongresovém centru veletržního areálu PVA Praha, se soustředí na to, jak řídit byznys v...