Novinky

Press-info k Fóru českého stavebnictví 2018

Stavební firmy shrnuly v anketě SPS připomínky k nepříznivému vývoji oboru

Svaz podnikatelů ve stavebnictví provedl v lednu roku 2018 anketu, během které položil řadu dotazů svým členským firmám – odpovídaly na ně malé, středně velké i velké stavební firmy. Výsledky ankety jsou více než alarmující.

Legislativa
Stav legislativy je v současné době jednou z hlavních příčin poklesu oboru stavebnictví. Další příčinou je výkon státní správy a dlouhé lhůty pro povolování staveb, které jsou jedny z nejdelších na světě – ČR je na 127. místě žebříčku. Je nutné provést kompletní rekodifikaci stavební legislativy včetně změny kompetenčního zákona při zajišťování veřejných stavebních investic i pro uplatňování územní regulace, povolování staveb a dohled nad výstavbou, včetně standardizace nových postupů. Problémem jsou nedostatky v zákoně o zadávání veřejných zakázek – nejednotnost a nejasnost výkladu některých ustanovení, neexistuje judikatura, soudní spory jsou dlouhé, vše zhoršuje špatná funkce ÚOHS. Je také důležité zjednodušit proces přípravy a realizace staveb a zlepšit kompetenci stavebních úřadů.

Neexistence dlouhodobé investiční strategie státu
Vláda musí mít vizi budoucího směřování celé země, musí umět uchopit konkurenční výhody, které má oproti jiným státům. Je nezbytné podnítit politickou reprezentaci k jasné formulaci strategie veřejných investic a k přijetí takových opatření, která povedou ke stabilizaci staveb¬nictví. To vše ale podmiňuje politická stabilita, která umožní systematické a konzistentní směřování ekonomiky.

Nekoncepčnost investiční výstavby
Klíčové otázky z oblasti veřejných investic jsou řízeny pěti rezorty. Nekoncepčnost a absence strategie způsobuje roztříštěnost zájmů a finančních prostředků ovlivňujících stavebnictví. Nedaří se koordinovaně vyčerpávat schválené roční rozpočty mimo dané rezorty. Stavebnictví potřebuje v politické sféře partnera jednoznačně zodpovědného za investiční rozvoj státu, s kompetencemi v exekutivě, v legislativě, ve vědě, výzkumu a technické politice i ve vazbě na Evropskou komisi. Bez osobní zainteresovanosti někoho z členů vlády nemá šanci na úspěch.

Problematické zadávání veřejných zakázek
Úroveň zadávací dokumentace je z důvodu neodbornosti na straně zadavatele na nízké úrovni. Dokumentace obsahuje nesmyslné termíny pro realizaci staveb v důsledku prodlení přípravy zadání – od počátku to vytváří napětí mezi partnery. Zadání jsou často účelově komplikovaná a obsahují nepřiměřená a diskriminační kritéria, proti kterým není obrany. Převažují jednokriteriální soutěže o nejnižší cenu. Minimálně se využívá hodnocení na základě garantovaných budoucích provozních nákladů nebo dlouhodobé ekonomické výhodnosti. Smlouvy jsou ze strany zadavatele nekvalitní a nevyvážené, to způsobuje překážky při dosažení rychlé dohody o změně díla a tím i úspory nákladů.

Nízké ceny stavebních prací
Nízké ceny stavebních prací jsou mimo jiné odrazem nedostatečné veřejné poptávky po stavebních pracích způsobené jejich pomalou přípravou a administrativně legislativními obstrukcemi. Jsou důsledkem převažujících jednokriteriálních soutěží o nejnižší cenu. Způsobují dlouhodobě neudržitelný stav neumožňující firmám obnovu základních výrobních prostředků, je tak blokován rozvoj firem. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny je v praxi prakticky neaplikovatelný.

Nedostatek kvalifikované pracovní síly
Nepředvídatelnost jistoty stavební zakázky staví firmy před dilema: shánět pracovníky, nebo propouštět? Trvale ubývá mládeže se zájmem o technické obory, týká se to jak techniků, tak dělníků. Zvláště u dělníků je situace naprosto kritická. Změna školského systému, popularizace manuální práce a technických oborů by měla být jednou z trvalých vládních priorit. V důsledku politického tlaku na zvyšování mezd na straně jedné a soutěžení o nejnižší ceny na veřejné zakázky na straně druhé nejsou stavební firmy schopny nabízet svým zaměstnancům srovnatelný růst mezd jako v jiných odvětvích.

Mgr. Alena Čechová
tisková mluvčí
tel.: 723 240 431
cechova@sps.cz

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Blue EventsRetailMarketing a komunikaceEfektivní řízení firmyStavebnictvíMěstaLidé ve firmách08. 10. 2019

Portfolio Blue Events pro rok 2020: nové projekty i pravidelná oborová setkání

Konference se zaměří na nejrůznější obory jako je marketing, sales, finance, PR, HR, IT či odvětví maloobchodu.

Stavebnictví08. 03. 2019

Jak koncipovat nový start a co to jsou nové přístupy?

Video-interview s prof. Milanem Zeleným u příležitosti Fóra českého stavebnictví 2019

Stavebnictví06. 03. 2019

Svaz podnikatelů ve stavebnictví doufá v nový start a ptá se, jak využít šance rostoucí ekonomiky

V prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech se 6. března konala jedna z nejvýznamnějších akcí českého stavebního světa – Fórum českého stavebnictví. V...