Novinky

Tisková zpráva k Fóru českého stavebnictví 2018

Fórum českého stavebnictví se ptá: bude už konečně lépe?

Vývoj stavební produkce se dlouhodobě nezlepšuje, nedaří se tedy naplňovat cíle Programového prohlášení minulé vlády. Byla to přitom vláda, která si sama vytvořila mnoho problémů svými nesprávnými rozhodnutími, zbytečnými obavami z reakcí EU. Malá ochota a odvaha vyjednávat neumožnila využít možností národních úprav limitních hodnot stanovených unijními normami.

Byl sice splněn záměr přijetí novely stavebního zákona, který sliboval přinést zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení, u rozhodujících staveb se ale zcela minul účinkem. Bude to možné pouze u vybraných staveb menšího rozsahu, které ovlivňují celkový proces výstavby jen nižším podílem. Vláda měla předložit zákon o liniových stavbách, který by zjednodušil proces administrativního vyřízení stavebního povolení, a to včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí a podmínek vykupování dotčených pozemků. Tento úkol však nebyl realizován.

Velkou chybou je, že minulá poslanecká sněmovna odmítla návrh zavedení institutu předběžné držby, který by umožňoval zahájení staveb dálnic i před vyvlastněním pozemků.

Důsledkem je, že i když byla zpracována Dopravní sektorová strategie, výstavba dálnic a rychlostních komunikací postupuje velmi pomalým tempem. V letech 2013–2017 bylo zprovozněno ročně v průměru pouze 16 km dálnic. Zahájit se přitom nepodařilo ani jednu ze staveb, kterým byla Evropskou komisí udělena výjimka z EIA.

Vláda měla připravit nový zákon o sociálním bydlení, který měl definovat standard sociálního bytu a vymezit osoby v bytové nouzi, ani ten však nebyl připraven.

Konference Fórum českého stavebnictví bude hledat odpovědi na otázky:


Nalezne Fórum českého stavebnictví 2018 odpověď na tu nejzákladnější otázku, která je mottem letošní konference: BUDE UŽ KONEČNĚ LÉPE?


Mgr. Alena Čechová
tisková mluvčí
tel.: 723 240 431
cechova@sps.cz

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Blue EventsRetailMarketing a komunikaceEfektivní řízení firmyStavebnictvíMěstaLidé ve firmách08. 10. 2019

Portfolio Blue Events pro rok 2020: nové projekty i pravidelná oborová setkání

Konference se zaměří na nejrůznější obory jako je marketing, sales, finance, PR, HR, IT či odvětví maloobchodu.

Stavebnictví08. 03. 2019

Jak koncipovat nový start a co to jsou nové přístupy?

Video-interview s prof. Milanem Zeleným u příležitosti Fóra českého stavebnictví 2019

Stavebnictví06. 03. 2019

Svaz podnikatelů ve stavebnictví doufá v nový start a ptá se, jak využít šance rostoucí ekonomiky

V prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech se 6. března konala jedna z nejvýznamnějších akcí českého stavebního světa – Fórum českého stavebnictví. V...