Novinky

Historické centrum Prahy slaví 25 let na Seznamu UNESCO

V letošním roce si připomínáme 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Oslavy výročí takto významné události, která v podstatě znamenala oficiální potvrzení výjimečné hodnoty historického centra Prahy v celosvětovém měřítku, 0doprovází řada odborných, kulturních i společenských akcí.

Hlavní město Praha, prostřednictvím odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Ministerstvem kultury, Českým vysokým učením technickým v Praze, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sdružením Nového Města pražského, Národním muzeem a dalšími partnery připravilo při této příležitosti odbornou mezinárodní konferenci Praha světová 2017 v termínu 6. – 7. 12. 2017 zaměřenou na řešení otázek spojených s životem v památkově chráněných územích. Na toto dvoudenní mezioborové setkání byli pozváni zástupci českých i evropských historických měst, která jsou na Seznamu UNESCO, odborníci z oblasti památkové péče, architektury, urbanismu a historie, ale také významné české i zahraniční osobnosti společenského, politického a kulturního života, aby sdíleli své poznatky z oblasti péče, využití a ochrany památek UNESCO. Odborné konferenční příspěvky domácích i zahraničních expertů i otevřená diskusní platforma by měly zhodnotit dosavadní úroveň péče o Pražskou památkovou rezervaci, reflektovat současný stav, shromáždit náměty na její možnou proměnu a naznačit potenciální limity i možnosti budoucího rozvoje této problematiky v kontextu působnosti hlavního města Prahy.

Záštitu nad konferencí převzali: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, rektor ČVUT Petr Konvalinka, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Program konference, která se uskuteční v Nové budově Národního muzea, je rozčleněn na úvodní a závěrečný plenární blok a devět tematických sekcí, které budou probíhat paralelně v průběhu středečního odpoledne a čtvrtečního dopoledne. Svoji účast potvrdil např. pan Vaidas Petrulis, který v rámci bloku Možnosti mezinárodní ochrany památek, seznámí posluchače s průběhem zápisu historického centra Kaunasu na seznam European Heritage Label (Evropské dědictví) a jeho dopady. Tato problematika je zajímavá z hlediska snahy hlavního města Prahy o zápis Osady Baba na zmíněný seznam. O nových směrech a výstavbě v lokalitách zapsaných na Seznam UNESCO promluví pan Michael Turner v sekci Historické město z pohledu investic a v sekci Plánování rozvoje města vystoupí pan Michael Devonshire z New Yorku. Důležitým tématem konference bude též zvládání turistického ruchu v historických centrech měst, proto pozvání obdržela například také profesorka Carla Toffolo z Benátek, které problémy se zvládáním přílivu turistů řeší dlouhodobě. V neposlední řadě vystoupí též zástupci historických měst Telč a Český Krumlov, který v letošním roce také slaví 25. výročí zápisu na Seznam památek UNESCO.

Základní program konference doplňují i doprovodné akce např. venkovní výstava ve střední části Václavského náměstí s názvem Praha NErealizovaná, v rámci které je prezentován výběr zajímavých nerealizovaných projektů i alternativních soutěžních návrhů veřejných staveb městského i celonárodního významu v průběhu 19. a 20. století. Výstava se koná od 20. 11. do 11. 12. 2017 a v rámci tiskové konference proběhne její zahájení.

Již na jaře tohoto roku v termínu 10. 5. – 4. 6. se na Kampě uskutečnila výstava s názvem Praha světová 2017 – 25 let v UNESCO, v rámci které byly na velkoformátových panelech představeny historické, urbanistické, umělecké i přírodní hodnoty historické Prahy a známé i méně známé grafiky a mapy Prahy, fotografie, kresby spojené s historií hlavního města i dosud nepublikované plány a výkresy.

Paralelně s organizací konference připravil odbor památkové péče také knihu s názvem Praha světová aneb devět rozhovorů o historickém centru hlavního města. Zástupci devíti vědních oborů, za všechny jmenujme například historika Václava Ledvinku, diplomata Michala Beneše, urbanistu Jana Sedláka, historika umění Jiřího T. Kotalíka nebo botanika a filozofa Jiřího Sádla, zde představí svůj pohled na Prahu a její srovnání s dalšími světovými historickými městy a metropolemi. Kniha je doplněna zajímavým obrazovým doprovodem i archivními snímky a bude k dispozici v termínu konání konference v českém i v anglickém jazyce.

Další vydanou publikací je brožura s názvem Pražská plodinová burza a její osudy vztahující se k historii dnešní Nové budovy Národního muzea, ve které se konference koná, připravená doc. Dr. Ing. Václavem Liškou z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Registrační formulář na konferenci a další důležité informace najdete na webových stránkách konference www.prahasvetova.cz.

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Blue EventsRetailMarketing a komunikaceEfektivní řízení firmyStavebnictvíMěstaLidé ve firmách08. 10. 2019

Portfolio Blue Events pro rok 2020: nové projekty i pravidelná oborová setkání

Konference se zaměří na nejrůznější obory jako je marketing, sales, finance, PR, HR, IT či odvětví maloobchodu.

Města23. 09. 2019

Vídeňská Mariahilferstrasse: přátelská ke všem zúčastněným

Hlavní město Rakouska je pro Prahu a další města v Česku nespornou inspirací.

Města17. 06. 2019

Setkání všech, kteří hledají inspiraci a energii pro další rozvoj srdcí měst

Všichni dnes hovoří o chytrých městech. Být chytrý ale nestačí. Vstřícnost a přátelskost ke všem obyvatelům, návštěvníkům, podnikatelům či...