Novinky

Hlavní závěry Fóra českého stavebnictví 2017

Třináctý ročník oborové konference Fórum českého stavebnictví se zaměřil na externí a interní faktory působící v současnosti na stavebním trhu. V úvodu řada klíčových osobností vládní koalice, včetně místopředsedy vlády Andreje Babiše, a opozice diskutovala o perspektivách stavebnictví a investicích po letošních parlamentních volbách. Druhá část konference patřila odborníkům a jejich názorům na to, jak rozhýbat stagnující odvětví.

Organizátoři konference, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a společnost Blue Events s podporou strategického partnera Deloitte, nabídli téměř třem stovkám účastníků konference v pražském Clarion Congress Hotelu kromě plenárního programu i možnost detailní diskuse ve třech tematických panelech: "Státní správa a stavebnictví: partneři či nepřátelé?", „Jak se digitálně transformovat v podmínkách boje o přežití" a „Návrh nového stavebního zákona".


Stěžejní politickou úvodní část nazvanou „ 2017: Rok zúčtování" otevřel ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš. Zhodnotil plnění investičního programu vlády a představil základní vizi dalšího rozvoje. Mimo jiné uvedl: „Oproti minulosti máme peníze, protože je dobrý výběr daní. Nefunguje stát, je paralyzovaný. Hlavním problémem je legislativa a její přijímání. Jsou zapotřebí jiná pravidla pro schvalování legislativy a sloučení ministerstev. Stát se musí soustředit na investice a čerpání evropských fondů. Přál bych si, aby stát stavěl jako soukromé firmy."

Nezávislou analýzu stavu ekonomiky přednesl David Marek, hlavní ekonom Deloitte. V rámci toho formuloval i velmi realistický pohled na stav ekonomiky: „Jsme montovnou s nejnižším podílem přidané hodnoty v EU. Populace stárne. Máme nevýhodně nastavený daňový systém a sedmé nejvyšší zdanění práce v EU. Překážkou podnikání je byrokracie. Režim „Stop – go" při čerpání evropských fondů vytváří kolísání investic a celé ekonomiky. Digitalizace státní správy se ve srovnání s jinými zeměmi zapomněla ve středověku".

Následující velká panelová diskuze se zaměřila na pět základních témat: stavebnictví a vývoj HDP, legislativa, veřejné stavební investice, dopravní infrastruktura a bytová výstavba. Zúčastnili se jí Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR; Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR; Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ; Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj ČR; Dan Ťok, ministr dopravy ČR; Petr Zahradník, poradce České spořitelny a člen evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu, opozici reprezentovali poslanci Petr Bendl a Jiří Dolejš.


Jiří Koliba
uvedl, že meziroční index stavební produkce klesl o 7,6 % , přestože HDP rostl. Tato anomální nekorelace je zaviněna fázovým posunutím čerpání z fondů EU. ČR podle něj vyčerpala možnosti evolučního vývoje. Je zapotřebí oddělit soukromé stavební právo od veřejného, reorganizovat ministerstva a změnit kompetenční zákon. Kraje postrádají politiku územního rozvoje. Chybí státní expertiza na veřejné investování a automatizace povolovacího řízení s příjemným uživatelským prostředím.

Karla Šlechtová informovala mimo jiné o komplikovaném průběhu projednávání novely stavebního zákona. Pokusila se rovněž vysvětlit, proč se v současnosti tolik nestaví. Kraje nečerpají peníze, protože nemají projekty. MMR předložilo novelu zákona o vyvlastňování, ale nebyla politická vůle ji přijmout. Je třeba změnit kompetenční zákon a v oblasti investiční politiky a více využívat PPP (partnerství se soukromými investory).

Dan Ťok si rovněž myslí, že: „Máme mnoho ministerstev, je nutná změna kompetenčního zákona. Dlouhodobější koncepci brání časté změny ministrů. Stavební řízení je složité. Je potřeba změnit přístup k celému stavebnímu právu". Ministr v diskusi slíbil, že do poloviny roku přinese věcný návrh zákona o liniových stavbách. Do konce roku bude zahájeno všech devět prioritních staveb, které získaly výjimku v přístupu ke směrnici EIA. Richard Brabec konstatoval: „Máme historickou možnost, aby vzniklo ministerstvo hospodářství sloučením ministerstev. Souhlas v rámci koalice by měl být vyjednaný v programovém prohlášení vlády. EIA dnes nebrzdí stavební projekty, měla by trvat 4 a půl měsíce. Operační projekty v oblasti životního prostředí jsou úspěšné." Václav Matyáš připomněl, že řízení investiční výstavby v ČR je i nadále nekoncepční a politické reprezentace se o ni dlouhodobě nezajímají. Věří, že příští vlády budou ke stavebnictví přistupovat jinak. Poukázal na kvalitu bydlení v ČR, která je ve spodní třetině EU a neuspokojenou poptávku po nových bytech.

Petr Zahradník zdůraznil, že by se měly více využívat projekty PPP. „Evropský fond pro strategické investice na ně poskytuje záruky a tak jsou atraktivnější pro soukromý kapitál. Kohezní fórum otevře diskusi o využívání evropských fondů po roce 2020. Dotační princip nemusí v ČR fungovat donekonečna. Bohatnou regiony a musíme prosadit jiný model financování."

Posledním diskusním okruhem byla bytová výstavba. Karla Šlechtová řekla, že: "ČR je dostatečně zastavěná, máme 300 tisíc volných bytů. Je třeba je využít na sociální bydlení a nestavět nové byty. Zákon o sociálním bydlení je složitě připravován a má velké dopady na stát. Bude cílen pouze na ty nejslabší příjmové skupiny." Andrej Babiš se domnívá, že: „Sociální bydlení si má vyřídit každé město samo. Podle návrhu zákona by mělo dostat byty 600 tisíc lidí. Kdo je zaplatí?". Petr Zahradník poukázal na poptávku v oblasti sociálního bydlení. U nás dosud převažuje preference soukromého bydlení. Na rozdíl od Německa nebo Rakouska jsme podcenili model komunálního bydlení a municipalit jako investorů pro ty, kteří se nechtějí stát vlastníky soukromého bydlení.

Diskusi uzavřeli její účastníci rekapitulací priorit. Za výhled a úkol do budoucnosti považuje Karla Šlechtová schválení novely stavebního zákona parlamentem a následnou debatu o rekodifikaci. Je potřeba, aby ministerstva táhla za jeden provaz. Petr Zahradník konstatoval, že stavebnictví představuje obor s velkým multiplikačním efektem a jeho pokles je makroekonomickou škodou. Andrej Babiš se domnívá, že se stavebnictví musí zorganizovat a zkoncentrovat na jedno ministerstvo. Je zapotřebí vytvářet odborné návrhy zákonů na klíč a pak je prosazovat. Odborníci by měli kandidovat do sněmovny. Václav Matyáš věří, že se roztroušená pravomoc s přispěním nové politické garnitury posune pod jednu střechu.

Druhou část konference věnovanou Stavebnictví 4.0 zahájil Miroslav Linhart, Director of Real Estate Advisory, Deloitte. Zdůraznil, že mezi zásadní faktory ovlivňující vývoj odvětví patří legislativa a poptávka veřejné sféry, technologie, efektivita a inovace. Poptávka veřejné sféry a podíl investic v ekonomice na HDP klesají. Ve srovnání výkonnosti stavebnictví v rámci EU je ČR jedna z mála zemí, která je podprůměrná. Délka povolovacího procesu je u nás 250 dnů. Mezi klíčové bariéry rozvoje stavebnictví pak patří: „Neexistující jednotný systém řízení a koncepce veřejných investic a nepředvídatelnost veřejné poptávky. Nepřiměřeně dlouhý legislativní proces a povolování zakázek. Rezistence vůči změnám vnitřního prostředí firem a relativně nízký zájem mladých lidí o vstup do oboru."

Hledání nových cest pomocí expanze do zahraničí popsal Milan Veselský, obchodní ředitel Metrostavu. Protože stavební trh meziročně poklesl o 21% zadaných veřejných zakázek, stala se expanze do zahraničí pro Metrostav nezbytností – momentálně působí ve 13 zemích. Mimo jiné staví na Islandu, v Norsku, Švédsku, Německu, Turecku, Bělorusku, Polsku a na Slovensku. Cenné jsou jejich zkušenosti z Norska s tlakem na férové ceny, řešením jazykové bariéry a minimální mzdy. Ve Skandinávii se používají národní smluvní vzory, které by bylo dobré převzít i u nás. Stejně jako principy tlaku na férovou cenu a důslednou kontrolu kvalifikace a reference firem.

Digitální transformaci ve stavebnictví na příkladu vlastní firmy představil Petr Michálek, ředitel divize Čechy, Skanska. Vize stavebnictví 4.0 znamená plně automatizovaný a autonomní stavební „smart" průmysl. Každý element průmyslu má v sobě informační jednotku, která analyzuje jeho stav a potřeby a komunikuje s potřebnými institucemi a organizacemi.

„Cesta, jak nastartovat digitalizaci ve stavebnictví vede skrz BIM – Building information modelling. Je zapotřebí pozvednout pověst stavebnictví. Chybí důvěra ve stavebnictví a vize 4.0 je příležitostí pro zatraktivnění."

Digitalizace jako příležitost pro český stavební byznys byla předmětem dobře strukturované přednášky Homero Reséndeze (Processes Center of Excellence Director, CEMEX). Osvětlil, jak digitální technologie vytvářejí nové zkušenosti, mění operační modely, tvoří nové ekosystémy a business modely. Významným krokem v digitalizaci bylo nedávné založení pražského „Digital Hub New Process and IT Practice". Jde o zcela novou možnost, jak se české stavebnictví prostřednictvím exportu vysoce kvalifikovaných služeb může uplatnit na mezinárodním trhu.

Stav a perspektivy BIM zhodnotil Petr Vaněk, předseda rady sdružení BIM CZ. Průmyslová revoluce má dopad i na stavebnictví. Česká vláda se jí také zabývá, a to prostřednictvím koordinační skupiny Společnost 4.0. Garantem zavádění BIM v ČR je pracovní skupina MPO, BIM CZ popularizuje. Petr Vaněk zdůraznil, že klíčové a také nejobtížnější je změnit myšlení lidí. Organizátoři věří, že i tato debata na Fóru českého stavebnictví k tomu přispěla.

O Fóru českého stavebnictví 2017
Kdy: 7. 3. 2017
Kde: Congress Hotel Clarion, Praha

Podrobnější informace: Tomáš Krásný, Blue Strategy
tomas.krasny@bluestrategy.cz

Kontakt pro média: Lukáš Koutník, Blue Events
lukas.koutnik@blueevents.eu

Zájemci o partnerství 2018: Jiří Beneš, Blue Events
jiri.benes@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Blue EventsRetailMarketing a komunikaceEfektivní řízení firmyStavebnictvíMěstaLidé ve firmách08. 10. 2019

Portfolio Blue Events pro rok 2020: nové projekty i pravidelná oborová setkání

Konference se zaměří na nejrůznější obory jako je marketing, sales, finance, PR, HR, IT či odvětví maloobchodu.

Stavebnictví08. 03. 2019

Jak koncipovat nový start a co to jsou nové přístupy?

Video-interview s prof. Milanem Zeleným u příležitosti Fóra českého stavebnictví 2019

Stavebnictví06. 03. 2019

Svaz podnikatelů ve stavebnictví doufá v nový start a ptá se, jak využít šance rostoucí ekonomiky

V prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech se 6. března konala jedna z nejvýznamnějších akcí českého stavebního světa – Fórum českého stavebnictví. V...