Novinky

Retail Summit 2014: Tisícovka účastníků našla inspiraci do nejisté doby

Retail Summit pojal svůj jubilejní 20. ročník velmi pragmaticky – první den se zabýval hledáním cest, jak uspět v dnešních nejistých časech.

Šlo zjevně o téma vysoce aktuální, o čemž svědčí to, že přilákalo tisícovku účastníků. Retail Summit 2014 tak lámal rekordy jak v počtu řečníků, tak i propagujících se firem a registrovaných delegátů. V prvé řadě však vynikal nepřebernou řadou informací a nápadů, které by každému, kdo má ambici uspět, měly být důležitou vzpruhou do dalších nelehkých bojů na českém i středoevropském trhu.

Retail Summit otevřeli Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a nový ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek, který špičky českého obchodu ujistil o silném vnímání významu domácí spotřeby a českého maloobchodu. „Cítím se nejen ministrem průmyslu, ale i obchodu,“ podtrhl vnímání své nové role.

Tomáš Sedláček, ČSOB, pojmenoval naši neodůvodnitelnou nespokojenost: „Česká ekonomika není v depresi, ale trpí maniodepresivitou. Náš problém není v depresích, ale v manickém období, ve kterém jsme si zvykli na růst pomocí dluhů. Rolí ekonoma nesmí být zvyšování hospodářského růstu.“

Tempo změn obchodního trhu se dramaticky zrychluje

Evropský maloobchod se díky novým technologiím i změnám spotřebitelské poptávky zásadně proměnil, konstatoval v úvodu Retail Summitu 2014 Christian Verschueren, generální ředitel evropského svazu obchodu EuroCommerce. Tempo změn se dramaticky zrychluje, internetový a multi-kanálový maloobchod se stává realitou. Přináší narušení původních distribučních obchodních modelů a tlak na jejich inovativní řešení. Jak otevřeně přiznal Mike Watkins z analytické firmy Nielsen, do budoucnosti určitě nelze čekat nějaké zklidnění. Spíše nás čeká „další jízda na horské dráze kopírující to, jak se odvětví obchodu přizpůsobuje nové hospodářské realitě a digitálnímu věku, kde je spotřebitel ovládající silou“.

Dramatický vývoj se samozřejmě nevyhýbá ani českému trhu. Nejvýstižněji to zřejmě charakterizoval na příkladu pivního segmentu šéf Plzeňského Prazdroje Paolo Lanzarotti, když konstatoval, že jen za uplynulé 3 roky se trh změnil více než za uplynulých 30 let. Jak zdůraznil Zdeněk Skála z INCOMA–GfK, dopady těchto změn ještě umocňuje relativně malý objem trhu a jeho vysoká saturace a konkurenčnost. Velmi hustá síť dobře dostupných prodejen umožňuje tvrdý boj o menší, vysoce „frekvenční nákup“. V tomto prostředí dochází pod tlakem měnící se poptávky k zastavení minulých trendů – velkoplošné formáty spíše stagnují, dostavuje se určitá renesance malých prodejen a růst řady specialistů (od řezníků po drogerie). Nákupní chování se dále diverzifikuje a je profilováno často velmi odlišnými faktory, zejména pak hledáním hodnoty, pragmatičností, zvýšenou spotřebitelskou aktivitou a diferencovaností nákupního chování v různých situacích.

Prudké změny řadu z nás děsí a budí pocit silné nejistoty. Velmi trefně to ve svém příspěvku komentoval Milan Zelený, špičkový ekonom působící na Fordham University New York. „Nejistota obecně vyplývá především z nepochopení dané doby, když již (nebo ještě) nevíme (nebo dokonce nechceme vědět), co se děje a proč“.

Světlo na konci tunelu, aneb když miluješ svoji dobu

Retail Summit 2014 vytvořil během svých 2 dní řadu ideálních příležitostí k oficiálním i neformálním diskusím o tom, jak se s nejistými časy vypořádat. Zazněly i pesimistické názory o tom, že z důvodu ekonomické krize bylo světlo na konci tunelu zhasnuto, nicméně celkově zcela převážila optimistická argumentace. Nejpregnantněji to vyjádřil klíčový řečník summitu, spolumajitel Kofoly Jannis Samaras, když uvedl, že jen „bezpodmínečná láska k tomu, co děláte, nás provede všemi nástrahami nejistých časů“. Ostatně změna a s ní spojená nejistota je velmi zdravá, jak ukazují příklady z přírody. Pokud v ní chcete přežít, nejnebezpečnější věc, kterou můžete udělat, je zapadnout do rutiny. A stejné je to podle Jannise Samarase i ve světě podnikání.

Úspěch proto vyžaduje, abychom byli připraveni na to, že změna je permanentní. Jak zdůraznil v této souvislosti Paolo Lanzarotti z Plzeňského Prazdroje, konkrétně to znamená „dělat rychlá rozhodnutí, přinášející nová a neotřelá řešení, která upoutají spotřebitele a obchodníkům pomohou podpořit rozvoj jejich podnikání“. Základem úspěchu na maloobchodním trhu je pak dlouhodobé partnerství mezi výrobcem a obchodníkem s důrazem na společné vytváření hodnoty a hledání win-win řešení.

Řešení pro nejisté časy

Na Retail Summitu 2014 zazněla řada zásadních vystoupení, která osvětlila, proč není důvod k „blbé náladě“. Ta bohužel ještě pořád dusí nejen spotřebitelskou poptávku, ale brzdí i řadu výrobců a obchodníků v uvádění inovativních řešení. Dvoudenní program plný prezentací a diskusí přesto přinesl velké množství nápadů, jak konkrétně dosáhnout úspěchu. Zásadní radu v tomto směru přednesl člověk, který toho v životě opravdu hodně dokázal – Šimon Pánek, jeden ze studentských vůdců z listopadu 1989 a zakladatel Člověka v tísni. I když je zjevné, že ne každý má možnost změnit velké korporace či státy, „pojďme se snažit alespoň o kousek změnit to, co každý změnit můžeme“.

Jako na všech dosavadních Summitech byla intenzivní diskuse věnována tomu, zda a jak obchodu mohou pomoci politici. Christian Verschueren z EuroCommerce vyjádřil optimistický názor, že se politici snaží adaptovat na rychle se měnící prostředí a zajistit rovné podmínky pro všechny druhy obchodu a všechny úrovně ochrany spotřebitele, a obchod by na tom s nimi měl spolupracovat. Mezi účastníky však větší podporu získal názor prezidenta Slovenského svazu obchodu Pavla Konštiaka, který označil legislativu za „černý mor v podnikání a zejména v obchodě“. Na rozdíl od iniciativ politiků se na Slovensku s úspěchem setkal pouze projekt na podporu slovenských výrobků Kvalita z našich regiónov, který společně realizují Svaz obchodu a Potravinářská komora Slovenska.

Významná část řešení, prezentovaných na Retail Summitu 2014, akcentovala potřebu pochopit měnící se spotřebitelskou poptávku a naplno využít možností nabízených novými technologiemi. Velmi inspirativní v tomto směru bylo zejména vystoupení Franka Gotthardta z O2. Klíčem k úspěchu je podle něj napomoci lidem dělat správné rozhodnutí tím, že jim poskytneme důležité informace ve správném čase a na správném místě. Definice toho, co je důležité a jaké je správné časování a distribuce informací, se přitom radikálně mění, zejména u nově přicházející generace nejmladších nakupujících. Velmi poučný proto byl exkurz Franka Gotthardta mezi členy "Generace Z", lidí narozených po roce 1995. Tito noví zákazníci jsou od narození obklopeni technologiemi, jsou pořád „on-line“, okamžitě sdílí nápady, ale též kritiku. Uspět u těchto zákazníků znamená být jako oni – mít informace o vaší nabídce vždy po ruce, být přítomni na komunikačních platformách a v komunitách relevantních generaci Z. V neposlední řadě to také znamená mít prodejní tým, který má pravomoci a schopnosti s touto klientelou komunikovat. V každém případě platí, že technologie musí zákazníka bavit, nesmí obtěžovat a musí pomáhat. Přesto však musí obchodníkovi nabídnout možnost poznat zákazníka, zjistit jeho preference a vytvořit pro něj unikátní nabídku.

CEO panelová diskuse šesti generálních ředitelů obchodních firem s tématem Jak uspět v dalších 20 letech? přinesla hodnocení toho, co se podařilo i nepodařilo a výhled do příštích let. K základům obchodování se vrátil Nam Nguyen z Asociace vietnamských podnikatelů: „Abychom si udrželi naše zákazníky, jsme jim k dispozici a děláme to, co umíme nejlíp“. Účastníci panelu poslali vzkaz nové české vládě: „Zjednodušte legislativu, spolupracujte s odborníky a buďte čestnými politiky“.


Základní údaje o Retail Summitu 2014


Kontaktní informace k Retail Summitu 2014

Kdy: 4. - 5. 2. 2014
Kde: Clarion Congress Hotel Prague
www.retail21.cz

Kontakt pro další informace o konferenci:
Barbora Krásná, Partner, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: barbora.krasna@blueevents.eu

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 730 184 505, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Retail25. 04. 2022

New Retail Summit 2022 ukázal, ako obchod viac priblížiť ľuďom

Hneď niekoľko inovácií pre obchod predstavili rečníci a partneri New Retail Summitu, na ktorom sa v dňoch 19. – 20. apríla 2022 zúčastnili štyri...

Retail22. 04. 2022

Bez zálohového systému se neobídeme

Téma nakladania s nápojovými obalmi sa v rámci špecializovaného workshopu na New Retail Summite 2022 stretla so širokým záujmom publika. Účastníci...

Retail06. 04. 2022

Retail Summit 2022 dal obchodu novou energii a povzbudil smysluplné změny

Víc než tisícovka zástupců klíčových hráčů obchodního trhu se sešla tento týden osobně na Retail Summitu 2022 v Kongresovém centru Praha. Přes 70...