Novinky

Jak lépe prodávat české potraviny?

Čechům v nákupním košíku končí čím dál více potraviny z tuzemské produkce.

Dle nejnovějších dat GfK Czech až 55 % spotřebitelů při nákupu české potraviny preferuje. Jak postavit marketing a nastavit prodejní kanály, aby se české potraviny staly stálicí každé domácnosti? O tom diskutovali nejen zástupci producentů i obchodníků v odborné sekci „České potraviny: Jak je prodávat lépe?“.

V silně obsazené diskusní sekci se do popředí debaty dostala především témata spojená s marketingem a prodejem českých výrobků. Moderátor sekce a výkonný ředitel GfK, Martin Mravec, uvedl diskusi nejnovějšími zjištěními, které hovoří o tom, že 55 % českých spotřebitelů považuje nabídku domácích produktů za důležitou a zároveň je při nákupu preferuje.

Následovaly příspěvky od zástupců producentů, obchodníků, institucí a velmi zajímavý projekt od studentů VŠE. Jako klíčové by se daly definovat tyto závěry panelu: potřeba intenzivnější a zejména efektivnější komunikace regionálních produktů, inteligentnější marketing a důraz na autentičnost procesu výroby, kterou zmínil hlavně zástupce Kosteleckých uzenin Jan Škrabánek. Všichni přítomní se shodli na tom, že dobře nastavený marketing, který je založen na podpoře lokální produkce, pomáhá firmě být úspěšnou. To zdůraznil ze své osobní zkušenosti generální ředitel Jednoty České Budějovice, Jaroslav Froulík.

Maximální zaměření na integrovanou nabídku domácích výrobků spolu s velmi efektivní marketingovou komunikací představil předseda představenstva Coop Jednota Slovensko, Gabriel Csollár. Na druhé straně existuje i velký prostor pro práci s novými cílovými segmenty, a to prostřednictvím sociálních médií, která jsou v rámci podpory domácích výrobků prozatím jen velmi slabě využívána. Své místo si postupně získávají i malé boutique formáty, které se vyznačují vysokou kvalitou domácí produkce. O této problematice hovořil jednatel společnosti Sklizeno, David Kukla.

Významný prostor byl věnován i národním a komerčním iniciativám a programům z Čech a Slovenska, o kterých hovořil viceprezident České potravinářské komory Hynek Strnad. Iniciativy na podporu prodeje kvalitních českých potravin pomáhají při edukaci spotřebitele a usnadňují mu orientaci při výběru produktů. Na druhé straně je třeba najít nové efektivní cesty podporu a další rozvoj značek kvality, neboť jejich počet v poslední době významně vzrostl a pro konečného zákazníka to může být méně přehledné. Dokladem, že jsou lokální výrobky významným tématem i pro mladší generaci, byla případová marketingová studie fiktivního řetězce specializovaného na prodej českých potravin, kterou vypracovali studenti VŠE. Ti se projektu zhostili maximálně profesionálně a rozhodně nezaostali za ostatními přednášejícími, svým nadšením a způsobem prezentace je naopak předčili.

Základní údaje o Retail Summitu 2014Kontakt pro další informace o konferenci:
Barbora Krásná, Partner, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: barbora.krasna@blueevents.eu

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 730 184 505, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Retail16. 07. 2019

Retail Summit Newsletter (7-8/2019)

57 krátkých inspirativních textů vhodných ke čtení u moře či na chalupě

Retail25. 06. 2019

Média o problematice tvorby cen

Konference Retail in Detail/Strategic Pricing rozvířila debatu o tom, jak pracovat s cenami nejen v odborných kruzích, ale též v médiích.

Retail17. 06. 2019

Hlavní téma Retail Summitu 2020 zveřejněno!

Retail Summit 2020 se uskuteční 3. – 5. 2. 2020, již nyní však zveřejnil svoje hlavní téma: „New Retail Ecosystem“. Jeho aktuálnost dává tušit, že...