Novinky

Nastupující generace potřebuje nový typ lídra

Mužská a ženská energie při vedení lidí a firem, potenciál aktivního propojení srdce a hlavy a diskuse nad potřebnou proměnou stylů leadershipu do budoucna byly hlavními tématy 4. ročníku konference Leadership for Life, který se konal 4. 6. 2014 v pražském Břevnovském klášteře.

Účastnila se jej stovka zkušených manažerů a ředitelů z českého i mezinárodního prostředí. Atmosféru konference dotvářelo její propojení s koncertním vystoupením smyčcového kvarteta Epoque Quartet.

První blok letošní konference Leadeship for Life se zabýval kombinací ženských a mužských kvalit při každodenní práci s lidmi ve firmách. Liam a Dawn Forde ze společnosti The Zone směřovali své vstupní hodinové vystoupení k pochopení, že není podstatné, kolik mužů a žen v pracovním týmu je, nýbrž to, v jakém poměru jsou zastoupeny potřebné energie a jaký styl vedení převažuje. Diskuse a brainstorming s publikem jasně ukázaly, že styl leadershipu založený na moci, strachu a kontrole je přežitý. Naopak kýženým lídrem pro rozvoj osobností i skupiny je empatická, důvěryhodná osobnost s vizí, která vede příkladem a hodnotami, a to v pracovním i osobním životě. Tento nový typ lídra bude stále významnější i ve spojení s nástupem generace Y (tzv. Millenials), která od své práce a šéfů očekává odlišný typ naplnění a motivace, než bylo charakteristické pro rodiče současných dvacátníků.

Jan Žižka, výkonný ředitel v Mondi Štětí, se podělil o zkušenosti s vedením firmy, která zaměstnává vice než 600 zaměstnanců, z nichž mnozí jsou expaté. Cesta k lidem podle Žižky vede přes otevřený a srozumitelný dialog. Základem firemní kultury Mondi je odpověď na dvě otázky: čeho chceme dosáhnout (výsledky a ekonomické ukazatele) a jak toho chceme dosáhnout (hodnoty a kultura). Autentický lídr je podle ředitele papírenského závodu ten, který je sám sebou (nikoho nekopíruje a na nic si nehraje), jde ostatním příkladem (je pracovitý, ukázněný, naslouchá) a nabízí své „srdce na talíři“. „Při budování udržitelné firemní kultury neexistuje žádné rychlé řešení, člověk si to prostě musí odpracovat,“ dodal Žižka.

Renata Mrázová, generální ředitelka ING Pojišťovny pro Českou republiku a Slovensko, která vyznává vedení lidí pomocí emocí a empatie, hovořila o výchově nových lídrů. Na osobních příbězích, které propojila se zkušenostmi z byznysové sféry, ilustrovala, jaké základní rysy by v sobě měl snoubit každý lídr. Podle Mrázové je nejdůležitější vůle, přístup, empatie, schopnost naslouchat a umění se měnit. Během úvah nad výchovou nových lídrů hovořila o podpoře talentů ze strany vedení a zároveň si neodpustila kritiku směrem k českému školství, které namísto kultivace talentu všemožně podporuje průměrnost: „Naše školy nevedou k leaderství a nerespektují budoucí potřeby pracovního trhu,“ poznamenala.

Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů Plzeňského Prazdroje mluvila o zkušenostech s vedením v „pivním světě“, který je ve většině případů doménou mužů. Nezbytnou dovedností lídra je umění naslouchat, dále schopnost budovat a udržovat vztahy, realizovat změny a vtáhnout všechny zúčastněné do hry, aby se stali součástí rozhodovacího procesu a ne jen jeho vykonavateli. „Autentický lídr má vizi a je schopen ji předat. Důležitá je sebedůvěra, ale bez arogance,“ uzavřela své vystoupení členka představenstva pivovarnického domu.

Jan Bílý, systemický poradce a autor knih, se ve svém vystoupení zaměřil na Krizi záměru. V přímém kontrastu k dnešnímu chápání tohoto slova, které je podpořeno negativním diskursem v médiích i uvažováním elit společnosti obecně, hovořil o krizi jako o nezbytné a prospěšné součásti v osobním i pracovním životě: „Každá krize je zároveň konjunkturou něčeho jiného.“ Jan Bílý popsal vývoj tří základní archetypů lídrovství – od prvotního záměru vést z pozice moci a síly (militantní typ), přes druhý záměr strhnout svým inspirativním příkladem: „Vím, a tak mě následujte“ až po lídra třetího stupně, který „jedná, jakoby tu ani nebyl“. Nejdůležitější vlastností lídra budoucnosti je schopnost pozorovat, klást správné otázky a naslouchat. A také umět otevřeně přiznat chyby a zůstat sám sebou: „Největší chyba je, když se lidé stanou svojí vlastní vizitkou.“

Radka Dohnalová, zakladatelka a ředitelka společnosti ATAIRU (což v překladu znamená „partneři na cestě za něčím novým") ve svém upřímném vystoupení, které leckterého účastníka vzalo za srdce a do mnohých očí vehnalo slzy, sdílela silný příběh ženy, kterou touha po perfekcionismu a výsledcích vynesla do prestižní konzultantské společnosti a umožnila studium na Harwardu, nikdy ji však nenaplnila a neudělala šťastnou. Dohnalová se nyní ve vlastní firmě věnuje rozvoji českých žen (ve kterých vidí nevyužitý zdroj talentu i ekonomický potenciál) a novému stylu vedení. „Každý z nás může být lídrem, jde jen o to, jak se naučíme pracovat sami se sebou,“ shrnula Dohnalová.

Odpolední diskusní blok pak byl pro mnohé účastníky zcela novým zážitkem. V souladu se závěry předchozí debaty, že je chybou lidi ve firmách rovnat do předem připravených linií a měl by jim být poskytnut vlastní tvůrčí prostor, přistoupili organizátoři spontánně k malému experimentu. Konferenční sál se polední přestávce přestavěl do formy sezení přítomných ve velkém debatním kruhu, kde bylo mnohem snazší uvolnit zbývající bariéry komunikace. Nejvášnivější debatu rozvinuli přítomní lídři a manažeři z korporací na téma, jak se má opravdový lídr postavit k tlaku, kterým na vedení firem působí jejich centrály. Shodli se na tom, že ukazatele P&L jsou pro firmy samozřejmě důležité, ale nesmí převážit nad hodnotami lidí. Východiskem musí do budoucna být „láskyplná neposlušnost“, to znamená respektovat vedení a jeho požadavky, ale v zájmu firmy se jimi neřídit absolutně.


Kontakt pro další informace o konferenci:
Barbora Krásná, Partner Blue Events
e-mail: Barbora.Krasna@BlueEvents.eu +420 222 749 841

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Project Executive, Blue Events
e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu, +420 730 184 505

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Lidé ve firmách26. 05. 2022

Transparentní komunikace a zapojení lidí do tvorby procesů je v dnešní době klíčové

Konference Lidský kapitál 2022 se konala 24. května ve Spojka Events v Karlíně. Osobně se sešli ti, kdo ve firmách přímo rozvíjí lidi. Programu...

Lidé ve firmách19. 10. 2021

Jak efektivně naložit s covidovou zkušeností do budoucna zazní na Lidském kapitálu 2021

Konference Lidský kapitál, na které se každoročně schází zástupci vedení firem spolu s dalšími odborníky kultivujícími zaměstnanecké prostředí ve...

Lidé ve firmách30. 11. 2020

Lidský kapitál 2020: V krizi vzrostl význam personálních oddělení

Budoucnost práce budou určovat flexibilita a odolnost. Současná krize vyžaduje od firem, aby naslouchaly potřebám zaměstnanců a rychle na ně...