Novinky

Bez diverzity není kreativita

Kouzlo diverzity je ve vzájemném sdílení nehledě na rozdílnosti, jaký a odkud člověk zrovna je.

9. ročník odborné konference HR managementu, která se uskuteční už za dva týdny (15.10.2014 v OREA hotelu Pyramida v Praze) přinese příklady, jak takové sdílení obohacuje týmy, nabíjí zaměstnance energií a přináší motivující sílu, díky níž práce začne lidi víc bavit.

V současném světě se konkurenční výhodou v kterémkoliv oboru lidské činnosti stávají nové nápady, myšlenky, inovace. Praxe potvrzuje, že právě různorodé složení pracovních týmů podporuje rozvoj kreativity. To je hlavní důvod, proč se byznys tak věnuje diverzitě, tedy propojování zdánlivě odlišných světů - ať už z hlediska věku, pohlaví, národnostního či rasového původu nebo, proč se globální hráči tak urputně snaží spojovat naprosto odlišné specializace, které spolu vlastně nikdy nesouvisely. Síla diverzity se projevuje i v rozvoji spolupráce zdravých a těch, kteří takové štěstí nemají. Existuje už obrovské množství konkrétních příkladů, že taková spolupráce přináší originální nápady a výsledky. Právě jim a konkrétnímu využívání diverzity se bude věnovat 9. ročník odborné konference HR managementu, která se uskuteční už za dva týdny (15. 10. 2014 v OREA hotelu Pyramida v Praze).

Vystoupí na ní několik desítek řečníků a panelistů, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti s tím, jak a proč se jim daří nebo i nedaří různorodé týmy řídit, co museli překonat za problémy a jakým naprosto netušeným otázkám museli někdy čelit. Například když řídili na dálku pomocí moderních komunikačních nástrojů týmy na jiném konci planety a nebrali příliš v potaz jejich náboženské nebo kulturní zvyky a tradice. To se jim leckdy mohlo vymstít ztrátou vysoce kvalifikovaných a talentovaných pracovníků. Ale nemusíme chodit daleko, i tady doma můžete přijít o kvalitní zaměstnance, pokud se na ně budete dívat diskriminačními brýlemi. Přiznejme si, že řada firem zatím příliš nedoceňuje zkušenosti starších pracovníků, nezamýšlí se nad mezigenerační spoluprací ve smíšených týmech. Přitom ti zkušenější by mohli jako mentoři nebo kouči své znalosti, dovednosti i know-how předávat mladší generaci. A opačně - ti mladší by starším mohli pomoci zvládat technologie 21. století, z nichž má starší generace někdy obavy. Kouzlo diverzity je ve vzájemném sdílení nehledě na rozdílnosti, jaký a odkud člověk zrovna je. Přineseme příklady, jak takové sdílení obohacuje týmy, nabíjí zaměstnance energií a přináší motivující sílu, díky níž práce začne lidi víc bavit.


O HR Managementu 2014

Kdy: 15. 10. 2014
Kde: OREA Hotel Pyramida, Praha
Organizátorem této události jsou Blue Events, hlavním mediálním partnerem vydavatelství Economia, generálním partnerem je společnost Grafton Recruitment, dále projekt podporuje řada významných institucí.

Kontakt pro média
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 730 184 505, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Lidé ve firmách26. 05. 2022

Transparentní komunikace a zapojení lidí do tvorby procesů je v dnešní době klíčové

Konference Lidský kapitál 2022 se konala 24. května ve Spojka Events v Karlíně. Osobně se sešli ti, kdo ve firmách přímo rozvíjí lidi. Programu...

Lidé ve firmách19. 10. 2021

Jak efektivně naložit s covidovou zkušeností do budoucna zazní na Lidském kapitálu 2021

Konference Lidský kapitál, na které se každoročně schází zástupci vedení firem spolu s dalšími odborníky kultivujícími zaměstnanecké prostředí ve...

Lidé ve firmách30. 11. 2020

Lidský kapitál 2020: V krizi vzrostl význam personálních oddělení

Budoucnost práce budou určovat flexibilita a odolnost. Současná krize vyžaduje od firem, aby naslouchaly potřebám zaměstnanců a rychle na ně...