Novinky

Nadšení a strach ve firmě tématem konference Leadership for Life 2015

Nová navzájem propojená ekonomika vytváří tlak na rychlost a efektivitu všech procesů ve firmách a klade nové nároky na psychickou zátěž a dovednosti manažerů.

Jedním z jejich nejdůležitějších poslání je kultivace firemní kultury, včetně zvládání emocí, které technologiemi zrychlené pracovní tempo, vysoce konkurenční prostředí či tlak na výkon v práci přinášejí. Další ročník inspirativní konference ze série Leadership for Life, který se uskuteční 3. 6. 2015 v Břevnovském klášteře v Praze, proto přináší klíčové téma: Nadšení a strach ve firmě.

Organizátoři Leadership For Life hledali pro další ročník této unikátní zážitkové konference téma, které je v dnešní době blízké všem manažerům, kteří jsou zodpovědní nejen sami za sebe, ale i za další lidi, vedou týmy, oddělení nebo celé společnosti, ať už působí ve velkých korporacích, středních podnicích či vlastních firmách. Téma, na které nenajdeme jednoduché recepty v knihách nebo na internetu, a proto stojí za to se sejít s lidmi s různými manažerskými zkušenostmi, kteří řeší podobné věci.

Série hloubkových diskusí a expertních rozhovorů s vybranými manažery firem ukázala, že by bylo nanejvýš užitečné zabývat se tím, jak rozvíjet firemní kulturu a specificky jak pracovat s pozitivními a negativními emocemi ve firmách. Program příštího Leadership for Life, který se uskuteční 3. června 2015 v Břevnovském klášteře v Praze, proto nese podtitul: Passion and Fear at Workplace.

Passion - nadšení vzniká například z nového nápadu, splnění plánu, uznání od šéfa, celkové pozitivní atmosféry ve firmě... Nadšení ve firmách je snem všech manažerů, zaměstnanců i akcionářů, je vlastně jakýmsi manažerským zlatým grálem. Všichni vědí, že tam, kde je všudy přítomno nadšení, bude se nejspíše dařit i byznysu. A opačně. Jak lze ale nadšení vytvořit? Lze ho řídit? Multiplikovat? Přenášet mezi pobočkami nebo koupit jako součást frančízy?

Na opačném poli emocí ve firmě může vládnout strach. Zatímco nadšení vnímáme všichni pozitivně, strach se často snažíme vytěsnit, tváříme se, že neexistuje. Přesto je strach téměř všudypřítomný. Ve firmách je to například strach z nepřijetí nového produktu trhem, strach z propuštění, strach z odmítnutí vlastního nápadu ostatními kolegy nebo nadřízeným, ... Je strach jen škodlivý nebo může být pro byznys i užitečný? Je dobré o strachu ve firmách mluvit? A co se stane, když i nadřízený přizná strach před svým týmem?

Setkání pod názvem Leadership for Life 2015 zprostředkuje vystoupení několika zajímavých řečníků, ale především vytvoří prostor pro zamyšlení a vzájemné sdílení zkušeností z budování firemní kultury, ale i otázek či nejistot mezi přítomnými účastníky z řad vrcholových manažerů nebo majitelů firem. Prožitek z akce a její emotivní náboj ještě zvýší osvědčený formát kombinace konference s koncertem.

Více informací o minulých ročnících na www.leadershipforlife.cz

Kontakt pro média:
Aneta Zímová
e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Lidé ve firmách19. 10. 2021

Jak efektivně naložit s covidovou zkušeností do budoucna zazní na Lidském kapitálu 2021

Konference Lidský kapitál, na které se každoročně schází zástupci vedení firem spolu s dalšími odborníky kultivujícími zaměstnanecké prostředí ve...

Lidé ve firmách30. 11. 2020

Lidský kapitál 2020: V krizi vzrostl význam personálních oddělení

Budoucnost práce budou určovat flexibilita a odolnost. Současná krize vyžaduje od firem, aby naslouchaly potřebám zaměstnanců a rychle na ně...

Lidé ve firmách03. 11. 2020

Letošní úkol pro personalisty? „Škatulata, hejbejme se!“

Události roku 2020 výrazně zasáhly do vztahů firem k jejich zaměstnancům a daly řadu věcí do pohybu. Konference Lidský kapitál nabídne jedinečnou...