Novinky

Stavebnictví potřebuje mladé lidi, kteří nebudou jen talenty, ale budou stavařinu milovat

Jedna ze specializovaných diskusních sekcí Fóra českého stavebnictví (10.3.2015 v pražském Congress hotelu Clarion) se věnovala tomu, jak podpořit rozvoj stavebnictví získáním nových mladých talentů pro obor.

Zúčastnili se jí Helena Dybová, personální ředitelka PSJ; Alena Kohoutková, děkanka Stavební fakult ČVUT; Pavel Ševčík, technický ředitel SPS; Tomáš Zámečník, personální ředitel Metrostavu.

Diskusi uvedla Helena Dybová shrnutím stávajícího stavu: „Čeká nás dobrá budoucnost, máme peníze na stavby, máme místa kde stavět. Teď však potřebujeme najít kvalitní lidi, kteří nebudou jen talenty, ale kteří budou stavařinu milovat.“ Bohužel obor stavebnictví v ČR již dlouhé roky trpí negativní mediální kampaní. Ta má vliv na to, že mladí lidé nechtějí stavařinu dělat. Proto se připravuje systémové řešení jak podpořit stavebnictví a budoucí stavaře, a také jak změnit osvětu a informovanost o stavebnictví. Účastníci panelu se shodovali v tom, že v dnešní době chybí hlavně učni. Dalším problémem je i talentovanost dnešních studentů, která není tak vysoká jako v minulosti. S vládou a MŠMT se projednává podpora učňovských středisek.

Tomáš Zámečník je toho názoru, že velký podíl na podpoře dnešních a budoucích studentů leží na bedrech stavebních společností. Např. Metrostav se snaží získávat absolventy českých technických oborů. Nejdříve zkoušeli získávat i studenty ze zahraničí, ale později se vrátili k myšlence podpořit spíše české studenty. Spolupracují se školami, dělají v nich nábory, pomáhají dostat děti na stavařinu. V reálných číslech: 90 absolventů již v Metrostavu pracuje, 120 zatím studuje, ale mají přislíbené pracovní místo. Za posledních 5 let mají asi 300 zaměstnanců ze škol, se kterými spolupracují.

Alena Kohoutková potvrdila, že ČVUT se snaží vrátit atraktivitu oboru stavebnictví, tak jak tomu bylo v minulosti. Tvrdí, že má dobré talenty a budoucnost tohoto oboru vidí dobře. Studenti mají největší obavu z uplatnění a nástupních platů, jsou velmi nízké. Panelisté jim ale dali naději a dobré rady. Jedním z hlavních předpokladů je také světový jazyk. Společnosti už své zaměstnance nechtějí učit jazykům. Sami studenti by měli zvyšovat svoji hodnotu na trhu práce a nebránit se za prací cestovat.

V sekci probíhala velmi otevřená diskuse, jejímž jediným nedostatkem bylo, že se přes veškerou snahu organizátorů nepodařilo zajistit účast zodpovědných osob z MŠMT, což účastníky pobouřilo, ale nepřekvapilo. Nicméně přesto měla diskuse poměrně optimistický závěr - budoucí generaci stavařů čekají pozitivní vyhlídky.

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 730 184 505, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Blue EventsRetailMarketing a komunikaceEfektivní řízení firmyStavebnictvíMěstaLidé ve firmách08. 10. 2019

Portfolio Blue Events pro rok 2020: nové projekty i pravidelná oborová setkání

Konference se zaměří na nejrůznější obory jako je marketing, sales, finance, PR, HR, IT či odvětví maloobchodu.

Stavebnictví08. 03. 2019

Jak koncipovat nový start a co to jsou nové přístupy?

Video-interview s prof. Milanem Zeleným u příležitosti Fóra českého stavebnictví 2019

Stavebnictví06. 03. 2019

Svaz podnikatelů ve stavebnictví doufá v nový start a ptá se, jak využít šance rostoucí ekonomiky

V prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech se 6. března konala jedna z nejvýznamnějších akcí českého stavebního světa – Fórum českého stavebnictví. V...