Novinky

Diskusní fórum státní správy se věnovalo praktickému promítnutí nových legislativních záměrů do plánovací a realizační praxe v krajích a obcích

Velmi konkrétní náplň a praktická doporučení přinesla diskusní sekce Fórum státní správy v rámci konference českého stavebnictví (10.3.2015 v pražském Congress hotelu Clarion), které se v roli diskutujících odborníků představili Adéla Havlová z AK Havel, Holásek & Partners, Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Michal Kýzl z ROP Střední Čechy a Zbyněk Richter, starosta městské části Dolní Počernice Hlavního města Prahy.

Diskusi moderoval Pavel Novák, vedoucí legislativně právní sekce SPS ČR, který poněkud mírnil optimismus spojený s navrhovanou a dopoledne na konferenci politiky avizovanou novelou stavebního zákona. „Žádný zázrak od toho neočekávejme, do stavebního zákona se budou pouze včleňovat některé menší úpravy.“

Adéla Havlová je přesvědčena, že řada věcí se dá řešit už v rámci stávajícího zákona, problémy se někdy zbytečně medializují. Důležité je, aby budoucí úprava zákona proběhla jen formou věrné transpozice evropských směrnic, ale nepřinášela žádné kreativní návrhy navíc: “Neměli bychom být papežštější než papež“. Zákon by měl spíše doznat zestručnění a zjednodušení, aby se s ním na všech úrovních lépe pracovalo. Spousta věcí v něm vůbec obsažena nebude, ale od toho budou jeho důležitou součástí metodiky, které budou pro praxi flexibilnější.

Pavel Křeček rovněž potvrdil názor, že problém není jen v novelizaci zákona. Jako příklad uvedl: “Na Slovensku doposud pracují s federálním zákonem č. 50 … a staví se tam taky.“

Velmi konkrétní diskuse se pak vedla o úskalích využití evropských fondů, jak z pohledu poskytovatele dotací, který reprezentoval Micha Kýzl z ROPu, tak z pohledu jejich uživatele v panelu reprezentovaný starostou Richterem. Pan starosta shrnul základní překážky, které menším obcím zabraňuji v lepším čerpání dotací (projektová dokumentace je zahrnuta do nezpůsobilých výdajů, vyhlašování výzev probíhá nekoordinovaně a na poslední chvíli, z čehož vyplývají šibeniční termíny určené k vyčerpání dotací, navíc vyhlašované projekty neodpovídají často potřebám). Závěr diskuse byl věnován debatě o tom, že změny zákona o veřejné zakázce se budou týkat spíše procesu veřejného zadávání, nikoliv podstaty zakázky ve smyslu návratnosti stavby. Mnozí si posteskli, že kdysi fungující zákon o státní expertize, která přehodnocovala základní finanční a věcný záměr staveb, by se dnes hodil. Zákon o veřejné zakázce totiž funguje pouze jako tlak na hlídání formálních náležitostí; obsah se často vytrácí.

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 730 184 505, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Blue EventsRetailMarketing a komunikaceEfektivní řízení firmyStavebnictvíMěstaLidé ve firmách08. 10. 2019

Portfolio Blue Events pro rok 2020: nové projekty i pravidelná oborová setkání

Konference se zaměří na nejrůznější obory jako je marketing, sales, finance, PR, HR, IT či odvětví maloobchodu.

Stavebnictví08. 03. 2019

Jak koncipovat nový start a co to jsou nové přístupy?

Video-interview s prof. Milanem Zeleným u příležitosti Fóra českého stavebnictví 2019

Stavebnictví06. 03. 2019

Svaz podnikatelů ve stavebnictví doufá v nový start a ptá se, jak využít šance rostoucí ekonomiky

V prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech se 6. března konala jedna z nejvýznamnějších akcí českého stavebního světa – Fórum českého stavebnictví. V...