Novinky

Tisková zpráva k Fóru českého stavebnictví 2018

Fórum českého stavebnictví se ptá: bude už konečně lépe?

Vývoj stavební produkce se dlouhodobě nezlepšuje, nedaří se tedy naplňovat cíle Programového prohlášení minulé vlády. Byla to přitom vláda, která si sama vytvořila mnoho problémů svými nesprávnými rozhodnutími, zbytečnými obavami z reakcí EU. Malá ochota a odvaha vyjednávat neumožnila využít možností národních úprav limitních hodnot stanovených unijními normami.

Byl sice splněn záměr přijetí novely stavebního zákona, který sliboval přinést zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení, u rozhodujících staveb se ale zcela minul účinkem. Bude to možné pouze u vybraných staveb menšího rozsahu, které ovlivňují celkový proces výstavby jen nižším podílem. Vláda měla předložit zákon o liniových stavbách, který by zjednodušil proces administrativního vyřízení stavebního povolení, a to včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí a podmínek vykupování dotčených pozemků. Tento úkol však nebyl realizován.

Velkou chybou je, že minulá poslanecká sněmovna odmítla návrh zavedení institutu předběžné držby, který by umožňoval zahájení staveb dálnic i před vyvlastněním pozemků.

Důsledkem je, že i když byla zpracována Dopravní sektorová strategie, výstavba dálnic a rychlostních komunikací postupuje velmi pomalým tempem. V letech 2013–2017 bylo zprovozněno ročně v průměru pouze 16 km dálnic. Zahájit se přitom nepodařilo ani jednu ze staveb, kterým byla Evropskou komisí udělena výjimka z EIA.

Vláda měla připravit nový zákon o sociálním bydlení, který měl definovat standard sociálního bytu a vymezit osoby v bytové nouzi, ani ten však nebyl připraven.

Konference Fórum českého stavebnictví bude hledat odpovědi na otázky:


Nalezne Fórum českého stavebnictví 2018 odpověď na tu nejzákladnější otázku, která je mottem letošní konference: BUDE UŽ KONEČNĚ LÉPE?


Mgr. Alena Čechová
tisková mluvčí
tel.: 723 240 431
cechova@sps.cz

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Stavebnictví09. 01. 2019

Nový prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ing. Jiří Nouza vystoupí 6. 3. 2019 na Fóru českého stavebnictví 2019

Tisková zpráva ke změně na pozici prezidenta SPS

Stavebnictví12. 03. 2018

Jak postupuje zavádění BIM v ČR?

(Fórum českého stavebnictví 2018 na BIM INFO)

Stavebnictví08. 03. 2018

Fórum českého stavebnictví se zeptalo: bude už konečně lépe?

Každoroční netrpělivě očekávaná akce – Fórum českého stavebnictví – skončilo 7. března v pozdních odpoledních hodinách v prostorách Kongresového...