Novinky

Klíčová otázka Fóra českého stavebnictví 2018:

BUDE UŽ KONEČNĚ LÉPE?

Pochopí nová vláda, že bez investic není rozvoje? A jak může digitalizace rozhýbat odvětví? Na tyto otázky se pokusí odpovědět 14. ročník konference Fórum českého stavebnictví, který 7. 3. 2018 bude opět pořádat Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Blue Events.

Potřeba setkávat se a diskutovat navzájem a s reprezentanty vlády trvá a ustanovení nové vlády dává 14. ročníku Fóra ještě vyšší význam. V prvé řadě jde o politiky – reprezentanty rozhodujících stran, kteří by měli říci jasné a závazné slovo jakým způsobem chtějí podporovat stavebnictví.

Neméně důležitá bude i druhá část diskuze – v té bude věnována pozornost tomu, zda a jak mohou stagnující odvětví stavebnictví rozhýbat kromě externích, do značné míry „politických“ faktorů, také aktivity které vyvíjejí stavební firmy a jejich dodavatelé a investoři. Fórum se proto zaměří zejména na zavádění BIM, moderní technologie, materiály a inovativní přístupy k řízení firem i obchodních procesů.

Odpolední část se zaměří na detailní diskusi klíčových témat ve 3 paralelních sekcích. Ty se budou věnovat okruhům jako legislativní plán nové vlády, příprava a řešení rozvojových a prorůstových opatření, digitalizace, veřejné a soukromé investice.

Ročník 2018 se bude konat 7. 3. 2018 v nových konferenčních prostorech PVA EXPO PRAHA Letňany.


Máte zajímavé nápady, jak obohatit akci a její program?

Tomáš Krásný
tomas.krasny@blueevents.eu
+420 222 749 841 

Chcete s námi partnersky spolupracovat? 

Jiří Beneš
jiri.benes@blueevents.eu
+420 731 534 298

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Stavebnictví23. 05. 2017

Digitální transformace stavebnictví: realita nebo stále jen sci-fi?

Fórum českého stavebnictví 2017, konané v březnu v Congress Clarion hotelu Praha, se zaměřilo na externí a interní faktory působící v současnosti...

Stavebnictví09. 03. 2017

Hlavní závěry Fóra českého stavebnictví 2017

Třináctý ročník oborové konference Fórum českého stavebnictví se zaměřil na externí a interní faktory působící v současnosti na stavebním trhu. V...

Stavebnictví11. 01. 2017

Fórum českého stavebnictví 2017 bude diskutovat cestu ze stávajícího marasmu

Fórum českého stavebnictví 2017, konané dne 7. 3. 2017 v pražském Clarion Congress Hotelu, se soustředí na externí a interní faktory působící na...