Novinky

Historické centrum Prahy slaví 25 let na Seznamu UNESCO

V letošním roce si připomínáme 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Oslavy výročí takto významné události, která v podstatě znamenala oficiální potvrzení výjimečné hodnoty historického centra Prahy v celosvětovém měřítku, 0doprovází řada odborných, kulturních i společenských akcí.

Hlavní město Praha, prostřednictvím odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Ministerstvem kultury, Českým vysokým učením technickým v Praze, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sdružením Nového Města pražského, Národním muzeem a dalšími partnery připravilo při této příležitosti odbornou mezinárodní konferenci Praha světová 2017 v termínu 6. – 7. 12. 2017 zaměřenou na řešení otázek spojených s životem v památkově chráněných územích. Na toto dvoudenní mezioborové setkání byli pozváni zástupci českých i evropských historických měst, která jsou na Seznamu UNESCO, odborníci z oblasti památkové péče, architektury, urbanismu a historie, ale také významné české i zahraniční osobnosti společenského, politického a kulturního života, aby sdíleli své poznatky z oblasti péče, využití a ochrany památek UNESCO. Odborné konferenční příspěvky domácích i zahraničních expertů i otevřená diskusní platforma by měly zhodnotit dosavadní úroveň péče o Pražskou památkovou rezervaci, reflektovat současný stav, shromáždit náměty na její možnou proměnu a naznačit potenciální limity i možnosti budoucího rozvoje této problematiky v kontextu působnosti hlavního města Prahy.

Záštitu nad konferencí převzali: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, rektor ČVUT Petr Konvalinka, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Program konference, která se uskuteční v Nové budově Národního muzea, je rozčleněn na úvodní a závěrečný plenární blok a devět tematických sekcí, které budou probíhat paralelně v průběhu středečního odpoledne a čtvrtečního dopoledne. Svoji účast potvrdil např. pan Vaidas Petrulis, který v rámci bloku Možnosti mezinárodní ochrany památek, seznámí posluchače s průběhem zápisu historického centra Kaunasu na seznam European Heritage Label (Evropské dědictví) a jeho dopady. Tato problematika je zajímavá z hlediska snahy hlavního města Prahy o zápis Osady Baba na zmíněný seznam. O nových směrech a výstavbě v lokalitách zapsaných na Seznam UNESCO promluví pan Michael Turner v sekci Historické město z pohledu investic a v sekci Plánování rozvoje města vystoupí pan Michael Devonshire z New Yorku. Důležitým tématem konference bude též zvládání turistického ruchu v historických centrech měst, proto pozvání obdržela například také profesorka Carla Toffolo z Benátek, které problémy se zvládáním přílivu turistů řeší dlouhodobě. V neposlední řadě vystoupí též zástupci historických měst Telč a Český Krumlov, který v letošním roce také slaví 25. výročí zápisu na Seznam památek UNESCO.

Základní program konference doplňují i doprovodné akce např. venkovní výstava ve střední části Václavského náměstí s názvem Praha NErealizovaná, v rámci které je prezentován výběr zajímavých nerealizovaných projektů i alternativních soutěžních návrhů veřejných staveb městského i celonárodního významu v průběhu 19. a 20. století. Výstava se koná od 20. 11. do 11. 12. 2017 a v rámci tiskové konference proběhne její zahájení.

Již na jaře tohoto roku v termínu 10. 5. – 4. 6. se na Kampě uskutečnila výstava s názvem Praha světová 2017 – 25 let v UNESCO, v rámci které byly na velkoformátových panelech představeny historické, urbanistické, umělecké i přírodní hodnoty historické Prahy a známé i méně známé grafiky a mapy Prahy, fotografie, kresby spojené s historií hlavního města i dosud nepublikované plány a výkresy.

Paralelně s organizací konference připravil odbor památkové péče také knihu s názvem Praha světová aneb devět rozhovorů o historickém centru hlavního města. Zástupci devíti vědních oborů, za všechny jmenujme například historika Václava Ledvinku, diplomata Michala Beneše, urbanistu Jana Sedláka, historika umění Jiřího T. Kotalíka nebo botanika a filozofa Jiřího Sádla, zde představí svůj pohled na Prahu a její srovnání s dalšími světovými historickými městy a metropolemi. Kniha je doplněna zajímavým obrazovým doprovodem i archivními snímky a bude k dispozici v termínu konání konference v českém i v anglickém jazyce.

Další vydanou publikací je brožura s názvem Pražská plodinová burza a její osudy vztahující se k historii dnešní Nové budovy Národního muzea, ve které se konference koná, připravená doc. Dr. Ing. Václavem Liškou z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Registrační formulář na konferenci a další důležité informace najdete na webových stránkách konference www.prahasvetova.cz.

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Města19. 07. 2018

Přátelské město 2018: Setkání všech, kterým leží na srdci rozvoj měst

12. září 2018 se v hotelu Jalta na pražském Václavském náměstí sejde svým profesním složením pestrá skupina lidí, reprezentujících různé instituce...

Města03. 01. 2018

Praha světová 2017

Videozáznam shrnutí klíčových závěrů Prahy světové 2017

Města24. 11. 2017

Praha světová 2017 v metropolitní televizi PRAHATV

Odborníci budou mluvit o budoucnosti města