Novinky

FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2016 bude věnováno výhledu pro nadcházející období

1. března 2016 se v Praze uskuteční již 12. ročník Fóra českého stavebnictví, který chce navázat na optimistický vývoj posledních měsíců a ještě více reflektovat zlepšující se situaci v oblasti stavebnictví. Pozitivní přístup reflektuje již samotný název letošního ročníku – Stavebnictví 2020 : Klíčové faktory rozvoje.

Letošní ročník oborového setkání přinese řadu výhledů do roku 2020 i dostatek prostoru pro živé a interaktivní diskuze mezi účastníky. V úvodní části bude věnován prostor makroekonomickému výhledu s akcentem na stavebnictví. „Česká ekonomika letos zpomalí z loňských vysokých otáček, a s ní patrně i inženýrské stavitelství. Pozemní stavitelství zvolna procitá z hlubokého spánku," uvádí David Marek hlavní ekonom společnosti Deloitte, který tento výhled na fóru představí osobně.

Dopolední část programu bude věnována investiční strategii a legislativě. Důležitost diskutované problematiky potvrdí i premiér ČR Bohuslav Sobotka, který tuto událost zahájí již potřetí. Účast v panelové diskuzi řízené moderátorem Martinem Veselovským již potvrdily tyto osobnosti:

Legislativní změny jako např. plánovaná novela Stavebního zákona, jsou velmi aktuálním tématem, které rezonuje odbornou veřejností. V diskuzi budou zastoupeni jak představitelé Vlády ČR, tak zástupci stavebních firem. „Legislativní změny, které by mohly pomoci našemu oboru, samozřejmě vítám. Bohužel mám zatím pocit, že stavebnictví není ve středu zájmu naší politické garnitury. Nekoncepčnost investiční politiky státu a z toho vyplývající nepřipravenost zejména infrastrukturálních projektů jsou opakujícím se faktem. Další nepříznivou skutečností v této oblasti je opožděné reagování na legislativní požadavky EU, které jsou vázané na financování z evropských fondů. Příkladem je posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), kde současná situace povede k pozastavení realizace řady již dlouhodobě připravovaných projektů," uvádí k danému tématu generální ředitel PSJ František Vaculík. Své pochybnosti vyjadřuje také ve věci novely Zákona o zadávání veřejných zakázek. „V současné době připravovaná novela Zákona o zadávání veřejných zakázek není z pohledu zhotovitelů zásadně průlomová v zajištění vyšší míry transparentnosti a kultivovanosti soutěžního prostředí, eliminace cenových excesů nebo obstrukčních jednání. Částečně zjednodušuje procesy ve prospěch konání zadavatelů, možná se uvolní určitá zatuhlost související s obavami z osobní odpovědnosti rozhodování."

Skeptický pohled na současný stav stavební legislativy má i Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol: „Pokud se v krátké době zcela nezmění stavební legislativa v České republice, přestanou se realizovat stavby a dojde ke kolapsu celého odvětví. Třístupňový proces povolování staveb (EIA, územní rozhodnutí a stavební povolení) vedou k neúměrnému prodlužování staveb. Průměrná doba vydání stavebního povolení je v České republice dle údajů Světové banky srovnatelná s Irákem a Česká republika je ze 189 porovnávaných zemí na 127. místě. Jediným možným řešením je sloučení všech tří procesů do jednoho a jednoznačné stanovení maximálních lhůt, které budou úřady nuceny respektovat."

Fórum českého stavebnictví je prestižní a dnes již tradiční odborné setkání, které poskytuje prostor pro diskuzi napříč stavebním odvětvím. Třetí rok volebního období je ideálním časem pro konstruktivní změny. Fórum dává tedy účastníkům možnost jejich dotazy a názory aktivně ovlivnit dopad těchto klíčových diskuzí.

12. ročník Fóra českého stavebnictví se koná s podporou mnohých významných partnerů, zejména zlatého partnera, společnosti Deloitte. Organizuje ho Svaz podnikatelů ve stavebnictví a společnost Blue Events.

Fakta k Fóru českého stavebnictví 2016:


Kontakt pro média: Aneta Zímová,
Aneta.Zimova@BlueEvents.eu
Kontakt pro zájemce o partnerství: Antonín Parma,
Antonin.Parma@BlueEvents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Stavebnictví09. 01. 2019

Nový prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ing. Jiří Nouza vystoupí 6. 3. 2019 na Fóru českého stavebnictví 2019

Tisková zpráva ke změně na pozici prezidenta SPS

Stavebnictví12. 03. 2018

Jak postupuje zavádění BIM v ČR?

(Fórum českého stavebnictví 2018 na BIM INFO)

Stavebnictví08. 03. 2018

Fórum českého stavebnictví se zeptalo: bude už konečně lépe?

Každoroční netrpělivě očekávaná akce – Fórum českého stavebnictví – skončilo 7. března v pozdních odpoledních hodinách v prostorách Kongresového...