Novinky

Stavebnictví potřebuje mladé lidi, kteří nebudou jen talenty, ale budou stavařinu milovat

Jedna ze specializovaných diskusních sekcí Fóra českého stavebnictví (10.3.2015 v pražském Congress hotelu Clarion) se věnovala tomu, jak podpořit rozvoj stavebnictví získáním nových mladých talentů pro obor.

Zúčastnili se jí Helena Dybová, personální ředitelka PSJ; Alena Kohoutková, děkanka Stavební fakult ČVUT; Pavel Ševčík, technický ředitel SPS; Tomáš Zámečník, personální ředitel Metrostavu.

Diskusi uvedla Helena Dybová shrnutím stávajícího stavu: „Čeká nás dobrá budoucnost, máme peníze na stavby, máme místa kde stavět. Teď však potřebujeme najít kvalitní lidi, kteří nebudou jen talenty, ale kteří budou stavařinu milovat.“ Bohužel obor stavebnictví v ČR již dlouhé roky trpí negativní mediální kampaní. Ta má vliv na to, že mladí lidé nechtějí stavařinu dělat. Proto se připravuje systémové řešení jak podpořit stavebnictví a budoucí stavaře, a také jak změnit osvětu a informovanost o stavebnictví. Účastníci panelu se shodovali v tom, že v dnešní době chybí hlavně učni. Dalším problémem je i talentovanost dnešních studentů, která není tak vysoká jako v minulosti. S vládou a MŠMT se projednává podpora učňovských středisek.

Tomáš Zámečník je toho názoru, že velký podíl na podpoře dnešních a budoucích studentů leží na bedrech stavebních společností. Např. Metrostav se snaží získávat absolventy českých technických oborů. Nejdříve zkoušeli získávat i studenty ze zahraničí, ale později se vrátili k myšlence podpořit spíše české studenty. Spolupracují se školami, dělají v nich nábory, pomáhají dostat děti na stavařinu. V reálných číslech: 90 absolventů již v Metrostavu pracuje, 120 zatím studuje, ale mají přislíbené pracovní místo. Za posledních 5 let mají asi 300 zaměstnanců ze škol, se kterými spolupracují.

Alena Kohoutková potvrdila, že ČVUT se snaží vrátit atraktivitu oboru stavebnictví, tak jak tomu bylo v minulosti. Tvrdí, že má dobré talenty a budoucnost tohoto oboru vidí dobře. Studenti mají největší obavu z uplatnění a nástupních platů, jsou velmi nízké. Panelisté jim ale dali naději a dobré rady. Jedním z hlavních předpokladů je také světový jazyk. Společnosti už své zaměstnance nechtějí učit jazykům. Sami studenti by měli zvyšovat svoji hodnotu na trhu práce a nebránit se za prací cestovat.

V sekci probíhala velmi otevřená diskuse, jejímž jediným nedostatkem bylo, že se přes veškerou snahu organizátorů nepodařilo zajistit účast zodpovědných osob z MŠMT, což účastníky pobouřilo, ale nepřekvapilo. Nicméně přesto měla diskuse poměrně optimistický závěr - budoucí generaci stavařů čekají pozitivní vyhlídky.

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 730 184 505, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu

Další novinky

U nás to žije. Přečtěte si další horké novinky ze světa Blue Events.

Stavebnictví09. 01. 2019

Nový prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ing. Jiří Nouza vystoupí 6. 3. 2019 na Fóru českého stavebnictví 2019

Tisková zpráva ke změně na pozici prezidenta SPS

Stavebnictví12. 03. 2018

Jak postupuje zavádění BIM v ČR?

(Fórum českého stavebnictví 2018 na BIM INFO)

Stavebnictví08. 03. 2018

Fórum českého stavebnictví se zeptalo: bude už konečně lépe?

Každoroční netrpělivě očekávaná akce – Fórum českého stavebnictví – skončilo 7. března v pozdních odpoledních hodinách v prostorách Kongresového...